Fem miljoner satsas på giftfria leksaker

Växjö Artikeln publicerades
Växjö kommun väntas göra en extra satsning på att få förskolor fria från oönskade kemikalier.
Foto:Lars-Goran Rydqvist
Växjö kommun väntas göra en extra satsning på att få förskolor fria från oönskade kemikalier.

Växjö kommun väntas göra en extra satsning på att få förskolor fria från oönskade kemikalier.

Under året har kommunens förskolor, fritidshem och förskoleklasser tagit fram planer på hur deras verksamheter ska kunna göras fria från giftiga kemikalier.

Nu lägger den blågröna majoriteten ett förslag om att varje enhet får 40 000 kronor för att köpa in nytt lekmaterial eller annat för att nå målet.

– Växjö har totalt 90 förskolor inom kommunal och fristående verksamhet vilket ger en satsning på totalt 3,6 miljoner kronor. Målet är att öka kunskapen kring kemikaliers påverkan, och samtidigt minska andelen miljöfarliga ämnen i barnens lärmiljö, säger Anna Tenje (M) ordförande i utbildningsnämnden, via ett pressmeddelande.

Eftersom även fritidshemmen och förskoleklasserna inkluderas i satsningen satsas ytterligare 1,4 miljoner för att nå målet. Totalt landar satsningen på 5 miljoner och utbildningsnämnden väntas fatta beslutet i december.

– Kommunfullmäktige har satt kemikaliesmarta förskolor som ett av sina mål. Dagens barn och elever är dessutom morgondagens konsumenter och beslutsfattare. Det miljösmarta arbetet kommer även att påverka pedagogernas och barnens kunskap om hållbar konsumtion. I förlängningen handlar det om att lägga grunden för ett sunt konsumtionsmönster, säger Neira Dedic (MP), ledamot av utbildningsnämndens arbetsutskott.