Fler åker kollektivt – men ändå få resenärer

Växjö Artikeln publicerades

Det kollektiva resandet i Kronoberg ökade överlägset mest i landet under 2010. Men ökningen skedde från en låg nivå, och fortfarande tillhör länet bottenskiktet.

Under 2009 tappade Länstrafiken Kronoberg många resenärer. Konjunkturläget anges som en förklaring. En annan att det fanns ett utbrett missnöje över hur trafiken fungerade. En rad åtgärder har vidtagits och nu ser den negativa trenden ut att ha vänt.
I den rapport som statliga myndigheten Trafikanalys presenterar framgår att resorna med kollektivtrafik i Kronoberg ökade med 17,8 procent under 2010 jämfört med året innan. I landet totalt var ökningen betydligt mer blygsam, tre procent.
– Att trafiken ökar här handlar om att det är en upphämtning av det vi tappade under 2009, säger Patrik Tidåsen, trafikchef på Länstrafiken Kronoberg.
Framför allt är det resor med buss som ökar, och särskilt då inom stadstrafiken.
– Det är där vi har gjort störst insatser, och de har slagit väl ut.
Bland annat har man ändrat avgångar på vissa turer och rätat ut en del linje.
Men även om Länstrafiken nu har lyckats ta tillbaka raset från 2009 innebär det inte att Kronoberg – och Europas grönaste stad Växjö – kan stoltsera med att vara ett kollektiv­resande län. Tvärtom. Man spelar fortfarande på den undre planhalvan med 38 resor per invånare – varav 34 var med buss, fyra med tåg. Endast fem av landets 21 län hade färre resor per invånare.
Det kollektiva resandet är intimt förknippat med hur glesbefolkat länet är. Det är en förklaring till att Kronoberg hamnar långt ner, menar Patrik Tidåsen.
En annan handlar om ekonomi.
– Det satsas relativt lite skattepengar på kollektivtrafiken i Kronoberg. Bara i ett par, tre län satsas det mindre per invånare, säger han.