Fler ansökte om skuldsanering

Växjö Artikeln publicerades

Ansökningarna om skuldsanering ökade med 39 procent Kronobergs län under 2014. Det är den största ökningen i landet.

I nästan hela landet ökade antalet ansökningar om skuldsanering under 2014 jämfört med året innan. Sammanlagt fick Kronofogden in över 10 000 nya ansökningar under 2014, vilket är en ökning med nio procent.
– Ansökningarna har ökat under flera år men det finns fortfarande ett uppdämt behov. Många människor har under lång tid levt under knappa ekonomiska förhållanden som de inte kan ta sig ur. Vi bedömer att det finns cirka 25000 personer i våra register som skulle kunna vara aktuella för skuldsanering och som ännu inte sökt. Vi förväntar oss med andra ord en fortsatt ökning av antalet ansökningar, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden i ett pressmeddelande.
I Kronoberg ansökte 166 personer om skuldsanering under 2014 jämfört med 119 året innan, alltså en ökning med knappt 40 procent.
Den som beviljas skuldsanering får leva på existensminimum i fem års tid. För att beviljas skuldsanering ska man sakna möjlighet att betala sina skulder inom överskådlig tid.