Fler dras in i utredning om organiserat tjuvfiske

Växjö Artikeln publicerades

Fler misstänkta dras in i tjuvfiskehärvan som Växjöpolisen utreder. Nu är nio män häktade sedan åklagaren släppt en som är svårt sjuk.

– Jag förväntar mig att ytterligare någon person kommer att delges misstanke. Men det betyder inte nödvändigtvis att vi kör det i detta sammanhang med alla frihetsberövade, säger åklagare Tommy Sköld som under tisdagseftermiddagen träffade polisens utredare.

Av de sju personerna som omhäktats under de senaste dagarna är fem numera häktade för grovt häleri under perioden 1 maj - 31 augusti och två för häleri. Två andra misstänkta medgav fortsatt häktning utan förhandling.

– Den brottstiden är just nu vår arbetshypotes men kan komma att krympa till en kortare period, säger Tommy Sköld.

För tillfället har polisen grepp om affärer som skett under juli och augusti.

Henrik Johansson, vd för Stockholms Fiskauktion, har tidigare uppgivit för Smålandsposten att han inte kände till någon tjuvfiskad fisk som sålts på auktionen. Sedan Växjöpolisen hört av sig vet han nu mer.

– Beträffande den kunden polisen frågade om har vi bistått polisen med uppgifter, säger Henrik Johansson och tillägger att kunden sålt till dem under två-tre veckor i augusti.

– Det är ett företag som polisen frågade om som har varit aktiv leverantör hos oss.

Precis som när tjuvfiskeligan sålde fisk till Göteborgs Fiskauktion uppgav man för Stockholms Fiskauktion att fisken kom från sjön Flåren som ligger i Ljungby och Värnamo kommun.

Henrik Johansson säger att han i augusti ringde till polisen, eftersom det var en för fiskauktionen ny fångstsjö, och frågade om det fanns någon anmälan om tjuvfiske i sjön.

Någon sådan anmälan fanns inte och därför tilläts fisken att säljas på auktionen. Enligt Henrik Johansson såldes nästan uteslutande gös.

Roger Thilander, vd för Göteborgs Fiskauktion, har tidigare sagt att tjuvfiskeligan sålde gös hos dem vid några tillfällen under juli månad. Försäljningarna stoppades sedan företrädare för fiskauktionen fått reda på att det inte bedrevs något kommersiellt fiske i Flåren.

Åklagare Tommy Sköld säger att det är en av de häktade männens namn som står på kvittona som han har sett från auktionerna.

Förutom gös och kräftor har även gädda sålts i mindre mängder.