Folkpartist: Utred om Växjö kan bli seniorernas paradis

Växjö Artikeln publicerades

Att locka fler av Sveriges pensionärer att bosätta sig i Växjö kan bli ett ekonomiskt kap för kommunen. Åtminstone om seniorerna är friska. Nu ska kommunledningen utreda frågan.

– Växjö är en av de kommuner i Sverige som är mest impopulär bland människor över 55 år att flytta till, säger Torgny Klasson FP-politiker i Växjö.
Annat är det exempelvis med Båstad, Norrtälje och Borgholm som drar till sig horder av seniorer.
Ofta har de tjock plånbok och kan leva det goda livet vid vattnet. Kanske bosätter de sig permanent i sitt fritidshus.
Torgny Klasson har i en motion föreslagit att kommunen ska utreda frågan hur man ska "förmå Sveriges pensionärer att flytta till Växjö" samt att undersöka var man kan bygga attraktiva bostäder för människor över 55 år. Och politikerna kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig positiva till förslaget.
Inte minst ur ekonomisk synvinkel vore fler 55-plussare bra för Växjö menar Klasson.
– Äldre människor är idag enormt pigga och har ofta bra ekonomi och kan köpa sitt eget boende.
Det kommunala skatteutjämningssystemet innebär bland annat att kommunerna erhåller bidrag för människor i olika åldersgrupper motsvarande en snittkostnad .
Enligt Björn Sundström, ekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, får i grova drag en kommun 160 000 kronor om året för en 85-åring. Är då personen frisk innebär detta att kommunen fått mer medel än den gör av med på exempelvis äldreomsorg och att det blir vinst på den inflyttade senioren.
En frisk och rik 30-åring genererar däremot bara runt 20 000 i statsbidrag.
Björn Sundström skrattar lite och säger:
– Är Växjö ett eldorado för seniorer?
Att försöka locka många äldre från andra kommuner att bosätta sig på en ort som traditionellt inte är ett seniorparadis är nog svårt, menar Björn Sundström.
Oppositionen gillar inte Torgny Klassons förslag.
– Vi tycker inte om att man sorterar människor. Motionen andas att vi bara ska satsa på de människor som är lönsamma, säger Charlotta Svanberg (S)