Förslag: Flytta Bergendahlska gården

Växjö Artikeln publicerades

En kommuninvånare föreslår att en del av verksamheten i Bergendahlska gården flyttas.

Enligt förslagsställaren skulle ny adress bli Dockanhuset tvärs över gatan.

"Bergendahlska gårdens musikaliska och konstnärliga ungdomar skulle husera i den delen av Dockan där innergården vetter mot biblioteket. Det skulle bli en naturlig koppling och mötesplats ihop med biblioteket-konserthus/teater. Ett riktigt kulturcentrum för både gamla och unga, skriver Växjöbon i sitt medborgarförslag.

Men nämnden för arbete och välfärd kommer att säga nej till förslaget.

Motiveringen är att kommunen inte den närmaste framtiden har för avsikt att "stycka av" den del av verksamheten som handlar musik och kultur.