Förvåning men också positiva röster om nya simhallen

Växjö Artikeln publicerades

Den nya platsen för Växjös nya simhall har inte alls diskuterats politiskt.

– Det här är ett tilläggsuppdrag till kommunchefen som vi inte alls haft uppe, säger Malin Lauber, oppositionsråd för Socialdemokraterna.

Malin Lauber (S)
Malin Lauber (S)

Att bygga nytt vid platsen för nuvarande simhallen eller på Arenastaden, så har huvudalternativen sett ut de senaste åren. Enligt Malin Lauber (S) har kommunledningen haft uppdraget att utreda ett simhallsbygge vid den nuvarande intill Växjösjön.

– Nu har jag inte sett den eller det som man presenterat under torsdagen så det är svårt för mig att kommentera särskilt mycket. Det viktiga är att Växjöborna kommer att få en ny simhall.

Maria Garmer (V)
Maria Garmer (V)

– Det här är något vi ställt oss positiva till i vår budget och om kommunens egen utredning visar att förutsättningarna för att bygga inte finns vid den nuvarande simhallen är det inget vi har några invändningar mot, säger Maria Garmer, Vänsterpartiets förstanamn inför höstens val i Växjö.

Att man lyssnat särskilt noga till simsällskapets önskemål är positivt enligt henne, nu vill hon också att det läggs särskilt fokus på tillgängligheten, att det går att ta sig med cykel och med kollektivtrafik till platsen utmed Vaktvägen.

– Och att simhallen blir en plats som passar alla invånare och att alla Växjös barn får tillgång till simundervisning.

Även Sverigedemokraterna ställer sig positiva till simhallsbygget. Växjöordföranden Sara Johansson menar att det är helt nödvändigt.

– Som det är idag har vi ju inte banor för tävlingssimmarna och hela anläggningen har stora renoveringsbehov. Med den här nya placeringen kommer vi heller inte att ha några parkeringsproblem framöver.