Frank stöttar René Jaramillo

Växjö Artikeln publicerades

Öppna locket på kommunens kassakista, förslog en lärare på Teknikum när de kritiserade gymnasienämndens ordförande René Jaramillo (Kd).
Men den nyckeln lämnar inte kommunalrådet Bo Frank (M) ifrån sig, inte förrän 2013 i alla fall.

Renée Jaramillo visar okunskap och en skrämmande attityd till gymnasielärarnas arbetssituation och vardag, skriver Kungsmadslärare i lördagens tidning när de stöttar sina kollegor på Teknikum som i ett anonymt brev hårt gick åt gymnasienämndens ordförande efter en intervju i Smålandsposten om kommande besparingar på nästan 13 miljoner kronor. Vissa krävde hans avgång när han i veckan träffade Teknikumlärarna. ­
Kan han sitta kvar som ordförande i nämnden?
– Jag tycker det är en väl kraftig reaktion från lärarna och har aldrig varit med om tidigare att 58 lärare på en skola ger sig på en politiker på det här sättet. Det är förvånande, jag tror inte det bidrar till ett bättre debattklimat. Självfallet kan René sitta kvar, det är inte enskilda personalgrupper som avsätter ordföranden som är tillsatta av fullmäktige.
René Jaramillo menar att satsningen på gymnasie­skolan ska komma i budgeten 2013, kan det bli extra tillskott tidigare?
– Fullmäktige har tagit en budget för mer än ett halvår sedan och den ligger fast. Jag delar Renés uppfattning att vi har som ambition att se om vi kan hitta mer pengar till grundskolan och gymnasiet i det nya budgetbeslutet i juni. Men de kommer först 2013.
– Vi har äldre gymnasieskolor i Växjö och det ger oss lägre kostnader. Men nu investerar vi 100 miljoner kronor i Kungsmadskolan och det verkar ha kommit bort ur debatten, det höjer också kostnaderna för hela skolan dramatiskt.
Hur förklarar du att Växjö kommun sänker skatten och minskar anslagen till de kommunala gymnasieskolorna samtidigt som resultaten försämras?
– Det har inte med varannat att göra. Jag möter människor varje dag som vill ha mer pengar till sin verksamhet. När vi ser att kommunens intäkter minskar drastiskt framöver kan vi inte utlova stora pengar. Sen finns det inget visat samband mellan betygsresultat och insatta pengar.
Lärarna på Kungsmad och Teknikum beskriver hur gymnasieskolan de kommande åren får fler elever med ännu större behov av stödinsatser, ökat behov av mindre undervisningsgrupper och ett ännu större behov av hög lärartäthet.
Med den beskrivningen, tycker du fortfarande att ni har prioriterat rätt?
– Det kan man alltid ha uppfattningar om. Men under mina 40 år i kommunalpolitiken har jag varje år hört samma argument. Att vi borde satsa lite till. Och jag kan konstatera att vi har de pengar vi har och 2013 gör vi en ny budget. Då ska vi leta efter möjligheter att sätta mer pengar till skolan.