Friskola överklagar uteblivet bidrag

Växjö Artikeln publicerades

Karl-Oskarskolan överklagar skol- och barnomsorgsnämndens beslut att inte ge extra bidrag för skolans ombyggnad.

Friskolan begärde tidigare i år extra kommunala pengar för att täcka sina lokalkostnader.
Orsaken var den genomgripande renovering och upprustning som de 1?600 kvadratmeter stora lokalerna på Fläkten-området genomgått.
Men skol- och barnomsorgsnämnden sa nej.
Karl-Oskarskolan fick nöja sig med en ersättning som motsvarar genomsnittskostnaden för skollokaler i Växjö, 10 938 per elev.
Men nu överklagar Karl-Oskarskolans vd Bengt Eriksson till Förvaltningsrätten. Han anser att skolan borde få 16 454 kronor per elev från 1 juli till och med 31 december 2010.

Politikerna i nämnden motiverade aldrig sitt beslut, säger Eriksson.
– De sa bara nej.
– Vi åberopar bara lagstiftningen som säger att finns det skäl ska en friskola erhålla ersättning för de faktiska kostnaderna.
Enligt Bengt Eriksson skulle det för Karl-Oskarskolan varit mycket svårt att få en annan lokalkostnad än den man nu fått. Han säger att han i ett tidigt skede frågade kommunen om det fanns befintliga färdiga skollokaler att hyra av kommunen.
– Men det fanns det inte.
Och då - menar Eriksson - återstår bara lokaler som måste byggas om och anpassas för undervisning vilket innebär ökade kostnader.

Patric Svensson (fp), ordförande i omsorgsnämnden säger:
– Jag har inte så mycket att tillägga. Nu går vi in i en juridisk process. Vi kommer att ge vårt svar när Förvaltningsrätten vill.
Flera liknade rättsfall ligger och väntar på prövning i landets förvaltningsrätter.