Grön prislapp får politiker att tveka

Växjö Artikeln publicerades

Kollektivtrafikresandet i Kronoberg ska öka med 50 procent fram till 2020, målet bör stå fast menar regionförbundets trafiknämnd under ledning av Centerns Sven Sunesson.
Helt på tvärs med moderata allianskamraterna i Växjö kommun.

En inte särskilt realistisk målsättning, så beskrev regionförbundets styrelseordförande Roland Gustbée och Växjös kommunalråd Bo Frank läget när de ifrågasatte ökningstakten för länets kollektivtrafik och lovade att det skulle komma revideringar. Först och främst för när målen ska nås.
Ökningen ska framförallt ske i Växjös stadstrafik med 100 procent, i den regionala busstrafiken med 25 procent och i en ökning av tågresandet med 25 procent.
– Men det handlar väl egentligen om hur mycket pengar man är beredd att skjuta till för att nå dit. För det kommer att kosta mer, säger Sven Sunesson trafiknämndens ordförande.
Exakt hur mycket mer är fortfarande inte klart men bara de första beräkningarna kan ha gett upphov till rynkade pannor och budgetbekymmer. År 2012 beräknas Växjö spendera 53,4 miljoner kronor på kollektivtrafiken. 2015 behöver kommunen lägga 76,2 miljoner kronor med dagens målsättning. Säkerligen inte roliga siffror för Bo Frank som klagade högljutt när länstrafiken kostade kommunen 25 miljoner kronor 2005.
– Det mesta av ökningen för hela kollektivtrafiken ligger dessutom i den redan beslutade utökningen av tågtrafiken med Krösatåg, Pågatåg och Öresundståg.
Regionförbundets trafiknämnd var inte villig att rucka på slutmålet och tidpunkten men mildrade ändå åtagandet lite. Genom att börja räkna in även tågtrafiken i statistiken från 2006 så bättras förutsättningarna för att nå målsättningen. Där har det redan skett en stor ökning av resandet .
– Detta är trafiknämndens beslut, diskussionerna kommer att gå vidare, säger Sven Sunesson.