Grönområdet i Växjö kan bli parkeringsplats

Växjö Artikeln publicerades

En del av Spetsamossen, ett större grön- och fritidsområde i centrala Växjö kan bli en parkeringsplats. Det föreslår den blågröna majoriteten i Växjö.

Den blågröna majoriteten i Växjö vill att cirkusplatsen på Spetsamossen blir en parkeringsplats.
Foto: Johan Christensen
Den blågröna majoriteten i Växjö vill att cirkusplatsen på Spetsamossen blir en parkeringsplats.

Under tiden ombyggnationen av stationsområdet pågår i Växjö försvinner ett antal parkeringar. För att lösa situationen under byggtiden föreslår den blågröna majoriteten nu att cirkusplatsen på Spetsamossen i centrala Växjö blir en parkeringsplats.

– Jag föreslår därför att vi upplåter Spetsamossens cirkusplats som tillfällig parkering under tiden som ombyggnationen av stationsområdet pågår, säger Anna Tenje (M) ordförande i kommunstyrelsen, via ett pressmeddelande på fredagen.

Grusplanen vid Spetsamossen används inte bara till uppställningsplats för cirkusar som kommer till Växjö, utan även för olika fritidsverksamheter.
Foto: Arkivbild
Grusplanen vid Spetsamossen används inte bara till uppställningsplats för cirkusar som kommer till Växjö, utan även för olika fritidsverksamheter.

Enligt Anna Tenje behöver landets cirkusar inte känna någon oro för framtida föreställningar i Växjö.

Anna Tenje (M), kommunalråd och kommunsstyrelsens ordförande i Växjö.
Foto: Robin Sparf
Anna Tenje (M), kommunalråd och kommunsstyrelsens ordförande i Växjö.

– Detta är ännu bara ett förslag och vi kommer nu att be tjänstemännen utreda om detta är möjligt. Det behöver en parkeringsbetalstation men de kommer att betala sig själv genom parkeringsavgifterna ganska snabbt, säger hon och fortsätter:

– Men när det gäller cirkusarna så tänker jag att vi kan använda oss av samma princip som när vi stänger av Stortorget för evenemang eller torgdagar. Det vill säga att parkeringen stängs av under ett par dagar när det till exempel är en cirkus i stan.

Hur många parkeringsplatser som tillfälligt kan skapas vet Anna Tenje inte i nuläget, utan det får en utredning visa.

Arbetet vid stationsområdet väntas pågå i ganska många år. Hur länge kan Spetsamossen vara en parkering?

– Tanken är att vårt förslag ska lätta på trycket i centrala Växjö medan ombyggnaden pågår. Men vi kommer inte att ha tillfälliga parkeringsplatser på Spetsamossen längre än vi behöver. Om det ordnar sig på annat håll, på ett bättre sätt, då kanske vi plockar bort den tillfälliga platsen tidigare.

Cirkusplatsen är oftast tom, kan inte grusplanen byggas om till en permanent parkeringsplats?

– Detta är ett grönområde och en park och då kanske inte en parkering är det första man tänker på. Men frågan har varit uppe till diskussion tidigare men jag tänker att vi kanske kan göra något annat med denna plats när vi inte längre behöver använda den till en tillfällig parkeringsplats.

– Vår tanke är fortfarande att vi ska cykla mer och denna tillfälliga parkeringsplats är främst till för dem som arbetspendlar in till stan, fortsätter hon.