Grönt krypskytte

Växjö Artikeln publicerades

Under hösten har ett stort orosmoln dragit in över Jordbrukssverige. Det har inte märkts så mycket i andra delar av vårt samhälle men bönderna har följt det med stor uppmärksamhet.

Foto: Terje,Bendiksby

Det handlar om förbudet mot glyfosat som håller på att införas via EU. Glyfosat är den verksamma ingrediensen i världens vanligaste besprutningsmedel som används både i jordbruk och i trädgårdar över hela Europa sedan fyrtio år. Förbudet kommer att slå till vid årsskiftet om inte EU:s medlemsländer kan enas om att förlänga tillståndet.

Anledningen till att ett antal EU-länder och grupper i Sverige vill förbjuda glyfosat är att det har kommit rapporter om att ämnet skulle kunna vara cancerframkallande. Den saken är dock inte avgjord ännu, så man hänvisar till förbudet som en försiktighetsåtgärd. Man kan förstå det, historien är full av exempel på ämnen som varit mycket praktiska men också haft allvarliga baksidor med sig.

Den rödgröna regeringen har haft svårt att hantera frågan. Man har tillsatt en utredning för att förbjuda preparaten för privat bruk. Samtidigt är den här typen av ogräsmedel avgörande för spannmålsjordbruket i norra Europa.

Med i princip en röst har bönderna försökt vinna gehör hos politiker för att inte förbjuda ämnet för ens det är fastslaget att det är cancerframkallande. Jordbruket står vid ett förbud inför stora utgifts- och arbetsökningar som dessutom kommer göra jordbruket mindre effektivt.

Det är inte bara inom djurhållningen som Sverige har striktare regler än andra EU-länder. Svenska bönder får inte bespruta åkrarna inför skörden. Det innebär att risken för att glyfosat hamnar i svensk mat är mycket liten. Regeringen skulle mycket väl kunna driva ett sådant förbud för hela EU fram tills man fått slutgiltigt svar på om ämnet är cancerogent eller inte.

Regeringen har efter viss tvekan kommit fram till att inte stödja förbudet och man röstade i gårdagens ministermöte för att tillåta glyfosat ytterligare fem år. Nu gäller det dock att EU:s instanser kan enas före mitten av nästa månad, annars kommer förbudet slå till.

Det var miljöminister Karolina Skog (MP) som fick flyga ner till Bryssel för omröstningen. För henne lär det tagit emot. Hennes partikamrater har varit högljudda motståndare mot att regeringen inte vill förbjuda ämnet. Skog har också blivit anmält till Konstitutionsutskottet för att i en tidigare omröstning gjort avsteg från den politik hon som minister förväntas driva.

Detta är inte första och lär inte vara sista gången som miljöpartistiska statsråd försöker visa sig fristående från regeringens politik. Det är kanske nödvändigt för att blidka kärnväljarna som ser ut att ha fått mer inflytande än de var beredda på men det är djupt oansvarigt mot dem vars arbete beror på politiska beslut. Svenska bönder måste kunna lita på att regeringen beter sig förutsägbart och driver sin linje utan tvekan.