Hitta ditt parti inför årets riksdagsval – testa dig i vår valkompass!

Växjö Artikeln publicerades
Valkompassen 2018
Valkompassen 2018

Fakta

Mer om valkompassen

Valkompassen består av 25 påståenden om sakfrågor, där du tar ställning på en fyrgradig skala; instämmer helt, instämmer delvis, delvis emot respektive helt emot. Du kan även välja att ha ingen åsikt.

Till varje fråga finns en video som kortfattat förklarar bakgrunden till frågan samt de främsta för- respektive motargumenten (finns även som text).

Efter de 25 sakfrågorna kan du välja att markera dina tre viktigaste frågor.

När du tagit ställning till sakfrågorna får du ett resultat som visar vilket av de nio partierna (åtta riksdagspartierna och Fi) som står dig närmast åsiktsmässigt.

Valkompassen är framtagen av TT Nyhetsbyrån tillsammans med journalisten Christer Isaksson samt statsvetaren Tommy Möller. De har granskat partiprogrammen och intervjuat partiföreträdare.

Visa mer...