Höjda politikerarvoden i Växjö

Växjö Artikeln publicerades

Toppolitikernas arvoden höjs med mellan 12 och 14 procent. Det kan bli resultatet sedan Växjö kommun infört nya beräkningar för arvoden.

Politikerarvodena i Växjö ska nu kopplas till riksdagsledamöternas arvodesregler istället för som idag, till fackförbundet SKTF:s löneutveckling.
– Det blir bättre att en neutral part, som tar hänsyn till nationella förutsättningar, sätter ramarna för arvodena. Flera kommuner har redan gjort denna ändring, säger Michael Färdigh, personalchef vid Växjö kommun.
Detta innebär följande för toppolitikerna i Växjö:
* Månadslönen för en riksdagsledamot är idag 56 000 kronor i månaden. Lika mycket föreslås kommunalråden Gunnar Elm (C) och Charlotta Svanberg (S) få. Deras gamla lön låg på 49 861. Löneökning: 12 procent.
* Nya lönen för kommunstyrelsens ordförande Bo Frank blir 61 040 kronor. Han gamla månadslön var 53 437. Löneökning: 14 procent.
* Också övriga politiker med så kallat årsarvode, till exempel ordförande och vice ordförande i nämnderna, får kraftiga löneökningar.
* Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst och sammanträdesarvodet blir högre.
* En del folkvalda får också utvidgad fast arbetstid. Till exempel ökar antalet betalda veckotimmar för ordföranden i tekniska nämnden från 15 till 20.
* Meningen är att administration och rörliga ersättningar ska minska när ledamöterna får fler fasta timmar att arbeta på.
Gunnar Elm, du får 12 procent i löneökning, kommentar?
– Folk har ju alltid synpunkter på sådant här.
Elm menar att det måste finnas ersättningar på en nivå som gör det möjligt för människor att lämna ett civilt arbete för ett politiskt uppdrag.
– Förtroendevalda ska kunna delta i de politiska aktiviteter som medborgarna faktiskt röstat fram dem till att göra.
Vad tycker du, Charlotta Svanberg?
– Att besluta om sin egen lön är bland det värsta man är utsatt för som politiker. Våra löner är svåra att jämföra med "marknadens" och då kanske det är rimligt att vi har samma reglemente som riksdagsledamöterna.
Charlotta Svanberg säger att lönerna helt och hållet avgörs av majoriteten.
Hade det blivit annorlunda om ni fått bestämma?
– Jag tror inte vi höjt lika mycket. Kanske hade vi nöjt oss med ökad ersättning för förlorad arbetsförtjänst för den är för låg idag.
Ärendet avgörs av kommunfullmäktige i december. De nya arvodesreglerna väntas träda i kraft från 1 januari 2011.