Hotad tjänsteman fick hemlig adress

Växjö Artikeln publicerades

En av de tjänstemän som arbetar med ärendet om skyddsjakten på varg-tiken Kynna bor på hemlig adress.

Anledningen är de hot som riktats mot honom.

Polisen har nu inlett en förundersökning.
Länsstyrelsen i Kronoberg har polisanmält hoten mot tjänstemannen och lämnat över all hätsk och hotfull kommunikation som kommit in till myndigheten under den senaste tiden.

- Vi har inlett en förundersökning men vad det sedan innebär kan jag inte uttala mig om, säger Mats Lagerblad som är operativ chef på Kronobergspolisen.

Länsstyrelsens tjänstemän har varit så nerringda och mejlbombade under den senaste tiden att de haft svårt att sköta sitt jobb.
Därför har länsstyrelsens kommunikatör, Erik Sellström, nu fått uppdraget att besvara de frågor som kommer från allmänhet och media. Telefonen ringer hela tiden, berättar han.

- Det är ett väldigt varierande innehåll

En av tjänstemännen har flyttat till en hemlig adress på grund av hotbilden. Landshövding Kristina Alsér:

- Jag diskuterar inte med media vilka säkerhetsåtgärder som vi sätter in.

Nu handlar det om att ge tjänstemännen arbetsro och länsstyrelsen tar sitt arbetsgivaransvar, påpekar hon.

- Det har varit ett otroligt tryck ända sedan det första fårangreppet och sedan har det här trappats upp. Vi har fått otroligt mycket samtal och mejl från både arga och upp- rörda människor, både från de som vill värna vargen och de som inte tycker om vargen.

Tiden för skyddsjakten går ut i dag, fredagen den 4 november, och på måndag ska Naturvårdsverket ta beslut om den ska förlängas eller inte. Länsstyrelsen i Skåne anser i sitt yttrande att Kynna ska få leva och att det finns andra alternativ än att avliva henne. Men länsstyrelsen i Kronoberg rekommenderar fortsatt skyddsjakt i sitt svar till Naturvårdsverket.

–?Kritiken kommer att fortsätta oavsett vad vi beslutar. Om det kommer att handla om hot är svårt att förutse. Vi får förhålla oss till hur det blir, säger Erik Sellström.