Invandringen till länet ökar

Växjö Artikeln publicerades

Antal nyanlända ökar kraftigt i Kronobergs län. Under första halvåret har fler personer mot­tagits än under hela före­gående år. Länsstyrelsen bedömer majoriteten av de som fått uppehållstillstånd som anhörig­invandrare.

Hittills i år har 642 nyanlända svenskar bosatt sig i länet, enligt siffror framtagna av Migrationsverket. En tydlig ökning i jämförelse med förra årets total på 524. Antalet mottagna 2013 avser perioden januari till och med maj månad.
– De som kommit är till 75 procent anhöriga till en person som redan fått uppehållstillstånd, till anhörig räknas partner eller minderåriga biologiska barn. Kärnfamiljen kan man säga. Ökningen fanns med i prognosen redan 2012 och baserades på antal asylsökande, berättar Gisela Andersson, integrationsdirektör på Länsstyrelsen Kronoberg.
I antal nyanlända räknat på länets befolkning placerar sig Kronobergs län jämförelsevis högt, det dubbla mot exempelvis Kalmar län.
– Vi är ett län med generöst flyktingmottagande och har varit det länge. Länet hade tidigt flyktingförläggningar, i Alvesta redan på 1960-talet. Alvesta som hittills i år tagit emot 90 personer och där samtliga är självbosatta. Till självbosatta räknas även ensamkommande flyktingbarn.
Växjö är den kommun som till antalet tar emot flest. Hittills i år har 295 personer flyttat till kommunen, även det en ökning mot de 186 som under 2012 blev Växjöbor. Majoriteten av de ny­anlända kommer från Somalia, men även människor från Pakistan och Afghanistan är vanligt enligt Gisela Andersson.
– Lessebo har dubblerat antalet mottagna sedan förra året och det är vår förhoppning att invånarantalet ska öka. Sedan sätter det såklart krav på att det finns boende, bra skolor, SFI-undervisning och möjlighet till egenförsörjning. De kommuner som i år inte tagit emot så många hoppas vi innan året är slut i alla fall tagit emot det antal man överenskommit med Migrationsverket. Jag hoppas vi alla kan ta tillvara på de nya kronobergarna, säger Gisela Andersson.
”De som kommit är till 75 procent anhöriga till en person som redan fått uppehållstillstånd.”