Kände advokaten tog betalt för två rättegångar samtidigt

Växjö Artikeln publicerades

Försvarsadvokaten Thomas Magnusson har vid flera tillfällen dubbeldebiterat. Han vill ha betalt för hela rättegångsdagar i tandvårdshärvan i Växjö när han i själva verket arbetat med helt andra brottmål.

Smålandspostens granskning visar bland annat att Thomas Magnusson enligt sina räkningar deltagit i två rättegångar samtidigt - i salarna bredvid varandra.

Thomas Magnusson har skickat räkningar för att ha suttit i två tingssalar bredvid varandra, på samma tid.
Foto: Izabelle Nordfjell/ T
Thomas Magnusson har skickat räkningar för att ha suttit i två tingssalar bredvid varandra, på samma tid.

Thomas Magnusson är en mycket flitigt anlitad försvarsadvokat, inte minst när det handlar om grova brott. Kalmaradvokaten blev riksbekant när han år 2017 fick livstidsdömde Kaj Linna frikänd från det uppmärksammade Kalamarksmordet.

I tandvårdshärvan, där Försäkringskassan lurats på fem miljoner kronor, har Thomas Magnusson varit en av två advokater som försvarat huvudmannen. Hans räkning som lämnats till Växjö tingsrätt landar på drygt 1,1 miljoner kronor inklusive moms.

Smålandsposten har begärt ut Thomas Magnussons kostnadsräkningar från en rad brottmål i både tingsrätter och hovrätter där han varit offentlig försvarare.

Ett genomgående drag är att hans räkningar i det närmaste aldrig innehåller datum när han deltagit vid polisförhör eller huvudförhandling, utfört annat arbete eller har rätt till tidsspillan. Hans uppgifter är därmed mycket svårkontrollerade.

Därför begärde Smålandsposten även ut förundersökningar och kontrollerade tider i andra domstolar för mål som skulle ha kunnat kollidera med dagar som Thomas Magnusson begärt ersättning för i tandvårdshärvan. I det målet angav han för ovanlighets skull ut datum för rättegångsdagarna.

Det visade sig snabbt att kändisadvokatens uppgifter i räkningen som han undertecknat och lämnat till Växjö tingsrätt inte stämmer.

Under tre dagar har han debiterat sju timmar i tandvårdshärvan trots att han inte ens var där. Med en timkostnad på 1 725 kronor inklusive moms ger enbart de 21 timmarna honom drygt 36 000 kronor.

Den 19 mars vill Kalmaradvokaten ha betalt för sju timmars rättegång i tandvårdshärvan. Då var han inte ens på plats utan satt i salen bredvid i en helt annan heldagsrättegång i Växjö i det så kallade torpedmålet på Högstorp.

Historien upprepade sig de två påföljande dagarna när Thomas Magnusson fortsatte att dubbeldebitera. Trots att han inte heller den 20 mars arbetade med tandvårdsmålet begärdes betalt för sju timmar. I själva verket var Thomas Magnusson någon helt annanstans och arbetade. Han var offentlig försvarare i ett brottmål där rättegången hölls i Kalmar tingsrätt.

Klicka på bilden och lyssna på en del av intervjun med Thomas Magnusson

Den 21 mars hävdar Thomas Magnusson i sin räkning att han återigen var på rättegång i tandvårdshärvan och vill ha betalt för sju timmar. Men han satt denna dag i en annan stöldrättegång i Växjö tingsrätt som pågick ungefär samtidigt och som han redan begärt betalt för.

Tingsrättens protokoll visar att stöldrättegången där han var försvarare varade i drygt en och en halv timme. Debiteringen i stöldärendet slutade inte där utan Magnusson fick även över 7 000 kronor i tidsspillan för bilresan tur och retur till Kalmar samt för en timmes genomgång med tjuven.

Ju mer Smålandsposten granskat förundersökningar och Kalmaradvokatens räkningar, desto fler exempel på dubbeldebitering har upptäckts.

Under tandvårdshärvan i Växjö var rättegångsdagarna planerade mellan klockan 9 och 17, sju timmar effektiv förhandlingstid. I genomsnitt varade varje dag enbart i fyra timmar, men offentliga försvarare kan ha rätt att ta betalt för hela dagen, så kallad omställningstid, efter ett beslut i Högsta domstolen.

Det har Thomas Magnusson och flera andra advokater gjort. En offentlig försvarare kan dock inte debitera full omställningstid i ett ärende och samtidigt begära arvode och/eller tidsspillan i ett annat ärende.

Vad har du gjort under de här timmarna?

– Jag har åkt hem och funderat på annat, påstår Thomas Magnusson i en intervju med Smålandsposten.

Men granskningen visar att han vid upprepade tillfällen utnyttjat den betalda tiden för annat arbete och därmed ytterligare dubbeldebitering.

Uppgifter från förundersökningsprotokollet i torpedmålet visar att han en av dagarna, när rättegången slutade vid 14-tiden, strax efteråt gick till polisstationen och satte sig i ett timslångt polisförhör.

En annan dag slutade rättegången i tandvårdshärvan redan efter två och en halv timme. Förutom att debitera heldag i rätten passade Thomas Magnusson på att återigen gå till polishuset i Växjö och var offentlig försvarare vid ett förhör.

Samma mönster upprepade sig vid ett tredje tillfälle då rättegången slutade tidigt och Kalmaradvokaten i stället gick till polishuset och satt vid en klients sida i ett kort förhör.

I tandvårdsmålet begär Thomas Magnusson dessutom ersättning med 60 000 kronor inklusive moms för så kallad omställningstid för fem planerade rättegångsdagar, 35 timmar, när huvudförhandlingen ”avbokats med kort varsel”.

Klicka på bilden och lyssna på en annan del av intervjun med Thomas Magnusson

En närmare kontroll av advokatens påstående om kort varsel visar dock att en av rättegångsdagarna ställdes in tre veckor i förväg. Trots debiteringen för omställningstid var advokaten inte heller overksam den dagen. Han debiterade en och en halv timmes jobb för insatsen som försvarare vid ett telefonförhör hos polisen i Kalmar.

Det finns dock ytterligare fall som är besvärande för Thomas Magnusson. Under en annan av de helt inställda rättegångsdagarna i Växjö som advokaten krävt full betalning för eftersom han inte kunde arbeta med annat var han på en rättegång i Göta hovrätt.

Hovrättsförhandlingen pågick i tre och en halv timme. För tidsspillan under resan mellan Kalmar och Jönköping kvitterade advokaten ut ytterligare 11 000 kronor plus traktamente. Totalt debiterade advokaten därmed statskassan omkring 30 000 kronor för den arbetsdagen.

Sammanlagt har Thomas Magnusson begärt omkring 150 000 kronor inklusive moms i omställningstid, det är helt inställda förhandlingsdagar och planerade heldagsförhandlingar som förkortats.

Det handlar om närmare 90 timmar som han begärt fullt betalt för utan att ha arbetat med tandvårdsmålet. Tid som han skulle ha kunnat ägna åt fallet - ändå har advokaten även begärt betalt för ”arbete och analys mellan förhandlingsdagarna” med ytterligare tio timmar.