Kommunal polis demokratibevis

Växjö Artikeln publicerades

Växjös förre kommunalråd Bo Frank kan känna sig nöjd. Eller i alla fall halvnöjd. Hans krav på att kommuner själva skall kunna anställa egna poliser har åtminstone burits fram till moderaternas stämma av ett flertal länsförbund.

Foto: Johan Nilsson/TT

Partiets rättspolitiske talesperson Tomas Tobé säger nej men, åtminstone utifrån vad som återgivits, utan ett egentligt argument. Han pekar på de kända åkommorna inom polisen, såsom låga löner, dålig ledning och resursbrist.

Men det är ingenting som talar emot en kommunalt ledd komplettering, snarare tvärtom. Däremot finns ett annat argumenten emot förslaget som har framförts från Stockholmslänsförbund och som är viktigt att beakta, nämligen att staten inte får släppa sitt våldsmonopol, för vilket polis är det främsta uttrycket.

Det är bra att känsligheten för den aspekten lever. Vi får för allt i världen inte hamna i situationen där en svag stat retirerar utifrån en logik som liknar feodalismens. Men det är det inte frågan om här. Att kommuner anställer egna poliser innebär inte att dessa sorterar under ett reglemente som inte i sista hand övervakas av statsmakten.Villkoren för denna delegering av våldsmakt, vilket det förvisso är, skall förstås vara genomtänkta och ytterst är det och kommer vara riksdagen som äger villkoren.

Det finns också en demokratisk aspekt i detta. Kommuninnevånares vrede (och vanmakt) inför kriminaliteten vänds ofta emot det omedelbara styret, alltså kommunpolitiker.Men dessa har idag ingen möjlighet att svara upp, vilket skapar frustration på ömse sidor.

En kommunal polis skulle räta ut skevheter i det kommunala samhällslivet. Våld och otrygghet är sådant som tenderar att leda till mycket högljudda ansvarskrav och är inget som kan skymmas i den kommunala bokföringen. Medborgarna skulle få mycket tydliga kvitton på hur deras lokala representanter skötte eller misskötte sig. Platsen betyder något för den politiska legitimiteten. En lokal ordningsmakt är inget främmande artsinslag, snarare en följdriktighet av ett lokalt samhälle.

Därtill finns den mycket praktiska aspekt Smålandsposten förde upp i anslutning till terrordådet på Drottninggatan i våras, nämligen att många terrordåd är idag”småskaliga” med plötsliga attacker mot enskilda på gator och torg; sådana som nästa när omöjliga att förebygga för säkerhetspolisen. Men i en miljö med många patrullerande poliser skulle de bli svårare för förövarna att genomföra.

Hela Europa har detta nya hot att beakta och det finns ingen stad – eller kommun – där man kan luta sig tillbaka i förvissning om att det inte kommer att hända ”här”. Det finns ett antal stationer kvar av eventuell klokskap att passera, varav moderatstämman är den första. Men om så sker kan kommunala poliser ses patrullera Tingsryd, Uppvidinge och Växjö efter valet 2018.