Kommunens IT-chef körde ekonomin i botten

Växjö Artikeln publicerades

Växjö kommuns IT-chef Per Andersson får hård kritik i en intern rapport efter att bland annat ha brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Han köpte på eget bevåg in konsulter för miljonbelopp. Nu har han fråntagits allt ansvar för ekonomin. Men också kommunchef och kommunstyrelse klandras.
Per Andersson anställdes på IT-enheten 2008. Han blev ansvarig för projektet ”Ett IT”, som skulle ge en bättre IT-vardag för anställda och elever i kommunen.
Ambitionsnivån var hög, det gick snabbt men – fel.
Under 2009 och en bit in på 2010 köptes IT-konsulttjänster in, motsvarande tre heltidstjänster. Beställningar gjordes på löpande räkning. Allt skedde utan konkurrensutsättning, enligt Lagen om offentlig upphandling.
Andra företag fick alltså inte chansen att vara med och konkurrera om tjänsterna. Enligt utredningen, som Anders Hägg, vid kommunledningsförvaltningen gjort, innebar den uteblivna upphandlingen kraftigt ökade kostnader för kommunen. Dessutom anställde IT-chefen tre medarbetare som det inte fanns några pengar för i budgeten. Hela projektet var inriktat mot resultat och ekonomin kom i andra hand, sägs i utredningen.
Kommunchefen Ove Dahl tvingades sedemera ingripa då IT-enhetens ekonomikontroll i stort sett havererat. Nu skulle kostnaderna sänkas. Bland annat sades konsulttjänster upp och en ny regelrätt upphandling gjordes.
I rapporten levereras också kritik för att IT-avdelningen inte stöttat de kommunala förvaltningarna i IT-frågor. Några av kommunens verksamheter kände sig ”nonchalant bemötta.”
Men också kommunchefen och kommunstyrelsen får kritik. I rapporten sägs att uppföljning och kontroll av projektet kunde ha varit mer styrande och kontrollerande.
Hur ser du på det Ove Dahl?
– Min bedömning är att vi reagerade så fort vi fick kunskap om vad som hänt.
Har nu förtroende för Per Andersson som IT-chef?
– Efter de åtgärder vi gjort finns ett fortsatt förtroende för honom.
Men – Andersson har inte längre hand om ekonomin.
– Vi har tillsatt en ekonomsikt ansvarig på IT-enheten.
Per Andersson säger att han fått löften av både politiker och tjänstemän att ta in konsulter och anställa medarbetare?
– Nej, det finns ingen som får löften om att överskrida sin budget. Så är det, säger Dahl.
IT-enheten lider fortfarande av sviter efter utsvävningarna.
– Ekonomin är ansträngd men under kontroll, säger Dahl.
I bokslutet för 2010 redovisar IT-enheten ett underskott på cirka fyra miljoner kronor.
Smålandsposten har förgäves sökt Per Andersson för en kommentar.
Men till SR Kronoberg har han sagt:
– Vi gjorde det för att snabbt komma till ett resultat, nu efteråt är jag medveten om att det var fel att göra på det viset.