Konkurrensverket tar landstinget till domstol

Växjö Artikeln publicerades

Konkurrensverket tar Landstinget Kronoberg till domstol och ansöker om böter på 200 000 kronor. Det efter Smålandpostens avslöjande att landstinget struntade i att följa lagen om offentlig upphandling när man anlitade upphandlingskonsulter.

Smålandsposten kunde i slutet av förra året visa att landstinget hade anlitat upphandlingskonsulter från företaget Solving efeso för att effektivisera sina upphandlingar. Men konsulterna upphandlades inte enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Därtill hade avtalet mellan landstinget och Solving löpt ut redan i oktober i fjol, trots att landstinget fortfarande använder sig av, och betalar, företaget.
Enligt avtalet skulle landstingets kostnader för Solvings tjänster landa på knappt 1,5 miljoner kronor, exklusive moms och resekostnader. Det beloppet har dock överskridits och i mitten av december hade landstinget köpt tjänster för mer än de dubbla.

Efter Smålandspostens granskning startade Konkurrensverket en tillsyn av ärendet. Och under onsdagen fattade man beslut om att ansöka om böter – en så kallad upphandlingsskadeavgift – vid Förvaltningsrätten. Konkurrensverket kräver där landstinget på 200 000 kronor för att ha brutit mot LOU. "Det ingångna avtalet utgör en otillåten direktupphandling", konstaterar Konkurrensverket i sin ansökan, och framhåller att det är en av de allvarligaste överträdelserna inom upphandlingsområdet.
– Egentligen handlade det om flera olika avtal mellan Landstinget Kronoberg och Solving efeso, men vissa av avtalen är preskriberade. För att vi ska kunna ansöka om upphandlingsskadeavgift får de inte vara ingångna längre än ett år tillbaka, säger Magnus Ehn, processråd på Konkurrensverket.
Därmed är det endast ett av de avtal mellan landstinget och Solving som nu är föremål för domstolens granskning. Värdet av det avtalet beräknas till 2,7 miljoner kronor.
– Vi kom fram till ett kontraktsvärde på 2,7 miljoner och beslutade om en upphandlingsskadeavgift på 7,5 procent av värdet, säger Magnus Ehn.
Konkurrensverket har möjlighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift på upp till tio procent av kontraktvärdet. I bedömningen tas hänsyn till kontraktvärdets storlek, om det handlar om systematiska överträdelser av upphandlingsreglerna och om man tidigare har fått en upphandlingsskadeavgift.