Krav på SFI under föräldraledigheten

Växjö Artikeln publicerades
Ammar Hawala är mån om att hela familjen ska öppna dörren ut till det svenska samhället. Studiekamraterna Sara Iranshahi och Sahar Shadlou instämmer.
Foto: Matilda Elfgaard
Ammar Hawala är mån om att hela familjen ska öppna dörren ut till det svenska samhället. Studiekamraterna Sara Iranshahi och Sahar Shadlou instämmer.

Kommunen kräver obligatorisk SFI-undervisning för nyanlända som tar ut föräldraledighet. Annars ska de nekas försörjningsstöd. Målet är att integrera språkisolerade kvinnor i samhället, men beslutet är omtvistat.

Om man har en föräldrapenning och söker kompletterande försörjningsstöd ska man ha aktivitetskrav. Det beslutet fattades under onsdagen av arbetsutskottet på nämnden för arbete och välfärd. Aktivitetskravet är till stor del grundat på att invandrarkvinnor riskerar att ställas utanför samhället och bli språkisolerade i hemmet, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

– På detta sätt kan vi hjälpa kvinnor genom att faktiskt ställa krav på att de ska delta i SFI-undervisning under föräldraledigheten. Det ska kunna kombineras, exempelvis att man går en kvällskurs. Deltar man inte får man inte försörjningsstödet, säger Oliver Rosengren (M).

Sara Iranshahi läser SFI på Vuxnas lärande i Växjö medan dottern är på förskola. Hon ser delvis positivt på beslutet eftersom det hindrar kvinnor från att bli tvingade att stanna hemma och leva på bidrag. Men som mamma till en liten flicka ser hon också problem.

Sara Iranshahi berättar om exempel där kvinnor tvingas stanna hemma för att skaffa barn och leva på bidrag.
Foto: Matilda Elfgaard
Sara Iranshahi berättar om exempel där kvinnor tvingas stanna hemma för att skaffa barn och leva på bidrag.

– Det är omöjligt att plugga när man är mammaledig. Ibland är jag trött när hon har gråtit hela natten, då orkar jag inte plugga. Och jag måste hinna städa, laga mat och alla andra saker i hemmet, säger Sara Iranshahi.

– Men föräldrar måste jobba tillsammans med allting hemma. Till exempel när en person får nya barn kan en förälder ta hand om barnet, medan den andra kan ta hand om hemmet, inflikar studiekamraten Ammar Hawala.

Martin Edberg (S), vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd, ställer sig emot Moderaternas förslag och menar att det är dåligt förberett.

– Vi är villiga att diskutera andra lösningar på barnomsorgen och att kvinnor ska lära sig svenska, men med bättre underlag. Vi ser att det måste gå fortare men piskan är inte rätt väg. Med Moderaternas förslag får man inte själv välja vad man vill göra med sin föräldraledighet, säger Martin Edberg (S).

ALLA NYHETER OM VALET HITTAR DU HÄR