Kristina Bingström: Det är skillnad på slarv och slarv

Moderator Artikeln publicerades

Jag höll på att glömma skriva den här spalten i går. Det var en arbetsuppgift av många en tämligen normalintensiv dag. Ett vitt håll i tidningen hade inte sett så bra ut. Det hade ni reagerat på. Med rätta. Sina arbetsuppgifter ska man ta på allvar och genomföra utan att slarva.

Konsekvenserna av icke korrekt utföra arbetsuppgifter varierar dock beroende på yrke. Tomma hål i tidningen är inte snyggt, men det är på intet sätt livsavgörande.

Jobbar man inom hemtjänsten och glömmer titta till en omsorgstagare är det lite värre. Eller om man som läkare slarvar under en operation.

Händer sådana saker – vilket det tyvärr gör ibland – vill vi gärna att ni tipsar oss – vilket ni ofta gör – så vi kan titta lite närmare på saken.

I dag skriver vi om en annan yrkeskår som slarvat. Vi inleder nu den andra omgången av vår advokatgranskning. I våra tidigare delar har vi fokuserat på advokater som i ett bristande kontrollsystem kunnat kvittera ut dubbla ersättningar. Det kommer fler sådana fall. Vi har hittat fler dubbeldebiteringar.

Men just i dag handlar det om slarv som inte kostar staten något men väl får rejäla konsekvenser för den klient som utsatts.

Att som advokat företräda sin klients intressen handlar om att ta sig tid att sätta sig in i fallet och förbereda ett så bra försvar som möjligt. Det handlar också om att på klientens uppdrag överklaga en dom man bedömer felaktig.

Att slarva på någon av de punkterna är att slarva i sin yrkesutövning.

Huvudmannen i det uppmärksammade så kallade tandvårdsmålet dömdes av tingsrätten till fyra års fängelse. Han gav sin advokat i uppdrag att överklaga domen. Någon överklagan lämnades inte in i tid. Nu har domen vunnit laga kraft.

Våra reportrar Johan Persson och Daniel Johansson har gått igenom alla handlingar, pratat med både advokaten och hans klient och stämt av upprepade gånger med tingsrätten.

Det är så vi alltid försöker jobba, det är så vi alla måste kunna förvänta oss att alla professionella yrkesmän- och kvinnor ska jobba. Att ta sina arbetsuppgifter på allvar och genomföra dem ordentligt. Utan att slarva.

Har du missat någon del i advokatgranskningen? Ingen fara, vi har samlat dem på ett ställe.