Kristina Bingström: Ett hårt slag mot den lokala journalistiken

Växjö Artikeln publicerades

Besparingar av den här storleksordningen är ett dråpslag mot den lokala journalistiken. Och Sverige behöver mer lokal journalistik, inte mindre.

Kristina Bingström, chefredaktör för Smålandsposten.
Foto: Lena Gunnarsson
Kristina Bingström, chefredaktör för Smålandsposten.

Det är tufft nu. På många håll, i många olika branscher. Det påverkar yrkesliv och vardag för så många människor. Framtiden ser inte ljus och hoppfull ut, snarare osäker och oviss.

Jag var på möte med kollegor från hela Norden i förra veckan. Väldigt givande diskussioner där vi diskuterade digital utveckling, kommande utmaningar och inte minst vilka behov vi ser hos läsare och kunder och hur vi på bästa sätt ska jobba för att möta dessa behov. Vad krävs av oss som mediehus i dag och vad kommer att krävas av oss i morgon.

Oerhört givande dagar. Oerhört stimulerande idéutbyten. Åkte hem igen slut i kroppen och tom i bollen men samtidigt fylld av energi och lust.

Det blev en nödvändig paus från budgetarbetet som annars tar mycket tid i anspråk just nu. En nödvändig påminnelse om allt som går att göra.

En nödvändig klapp på axeln när måndagens dråpslag kom för några av våra kollegor i branschen. 95 tidningsbud och 65 tjänster i mediebolaget kan försvinna när Hall Media, som bland annat äger Smålänningen och Jönköpings-Posten, måste spara och därför varslar om uppsägningar.

Det är för tidigt att säga hur varslen kommer att slå och hur det kommer att påverka den journalistik som bedrivs av Hall Medias i dag totalt 12 titlar. Men rent generellt är det förstås så att varje röst som tystnar gör vårt samhälle fattigare, varje journalist som slutar gör rapporteringen mindre omfattande, varje krympande redaktion gör den demokratiska aspekten av vårt uppdrag en smula svårare att leva upp till. Besparingar av den här storleksordningen är ett dråpslag mot den lokala journalistiken. Och Sverige behöver mer lokal journalistik, inte mindre.

Vikande annonsintäkter och ökande kostnader för tidningsutdelningen är ingen bra ekvation. Den går inte ihop sig. Inte för Hall Media. Inte för någon.

Och visst känner även vi i Gota Media, även vi på Smålandsposten av samma utveckling. Google och Facebook vinner andelar på annonsmarknaden och det är på vår bekostnad.

Visst brottas även vi med att få ihop krympande resurser med digitala satsningar och starka granskningar. Visst behöver även vi anpassa kostymen.

Men precis som alla andra i branschen hoppas vi kunna göra dessa förändringar i vår takt. Utan sparpaket i storleksordningen Hall Media.