Kristina Bingström: Granskande journalistik utkräver ansvar

Växjö Artikeln publicerades
Kristina Bingström, chefredaktör för Smålandsposten.
Foto: Lena Gunnarsson
Kristina Bingström, chefredaktör för Smålandsposten.

Kritiken mot Attendo. Bolagshärvan kring ett par av Älmhults kaféer. Synen på kultur och kulturens värde i Växjö.

Smålandsposten granskar, går på djupet, bevakar och analyserar. Ovan nämnda granskningar är bara ett par av de fördjupningar vi jobbar med för närvarande och som du kan läsa mer om i dagens tidning. Och som så många gånger förr. Ett tips leder vidare. En artikel ligger till grund för en annan. En granskning föder och göder nästa.

Vår stora advokatgranskning, vars inledande delar publicerades i maj, var omfattande, både i omfång och vad gäller den tid vi lade ner på att gå igenom och jämföra handlingar. Att de uppgifter vi publicerade var korrekta har vi hela tiden varit trygga med. Granskningen ledde dessutom till att såväl polisen som Advokatsamfundets disciplinnämnd initierade egna utredningar.

I går kom beslutet från just Advokatsamfundets disciplinnämnd. Fyra av de fem advokater som granskats bedöms i sina kostnadsräkningar allvarligt ha åtsidosatt god advokatsed. Dessa fyra tilldelas därför en varning, kombinerad med en straffavgift.

– Det framstår som en rättvis påföljd tycker jag, säger en av advokaterna, Thomas Magnusson, i en kommentar.

Granskande journalistik är dagspressens livsluft. Vårt ”reason for being” som det brukar heta.

Granskande journalistik utkräver ansvar men kräver också ansvarstagande från oss. Reporter, fotograf, redigerare, webbare, nyhetschef, ansvarig utgivare. Alla måste vi utföra vårt arbete korrekt inför varje publicering. Alla bitar måste klaffa. Dessutom, inte minst, krävs goda kollegor som sköter ruljangsen för att den tid som krävs ska kunna avsättas.

Bekräftelsen får vi framför allt från er läsare. Det betyder mycket.

När det vi gör, vår journalistik, faktiskt leder till en förändring och gör skillnad stärks vi ännu mer i att vårt sätt att arbeta är det rätta.

Har du missat någon av våra granskningar eller vill du läsa dem om igen? På smp.se ligger alla delar samlade.

Klicka här för att läsa mer om advokatgranskningen.

Klicka för att läsa mer om kafégranskningen i Älmhult.

Klicka här för att läsa mer om Attendo.