Kristina Bingström: Vi har belägg för våra uppgifter

Moderator Artikeln publicerades

I samtliga fall som vi skriver om där vi också namnger de inblandade advokaterna handlar det om att vi kunnat bestyrka ett flertal felaktiga uppgifter.

Det finns något väldigt rafflande med rättegångar på film. Många klassiska scener med försvarsadvokater som pläderar med glödande frenesi, vittnen som korsförhörs så tårarna sprutar och domare som bankar med sin klubba så hela rummet håller på att spricka för att få ordning i salen.

Många av oss har en bild av försvarsadvokaten som en person som är beredd att göra nästan vad som helst för att se till att klienten får en rättvis prövning och allra helst förstås blir frikänd.

I själva verket är förstås de flesta rättegångar tämligen odramatiska. De flesta dagar är vardagar även i domstolen.

Förarbetet för en åklagare eller advokat och en journalist är på många sätt ganska lika. Man har ett case, begär ut de handlingar som behövs, frågar ut inblandade och skapar sig en så god bild av fallet som möjligt. Man ser till att sätta sig in i all fakta om målet för att själv ha på fötterna och för att kunna beslå med lögner när faktan inte stämmer. För att få belägg för de uppgifter man får fram.

Precis så har vi gått till väga i den granskning av advokaternas dubbla fakturor som fortsätter i dag.

I samtliga fall som vi skriver om där vi också namnger de inblandade advokaterna handlar det om att vi kunnat bestyrka ett flertal felaktiga uppgifter. Vi har hittat upprepade tillfällen där redovisningen helt enkelt inte går ihop när man jämför olika handlingar med varandra. I samtliga fall har vi kollat, dubbelkollat och trippelkollat alla uppgifter innan publicering. För att inte missuppfatta något. För att ha på fötterna. För att inte beslås med felaktiga uppgifter.

I dag fortsätter vår granskning av advokaternas dubbla fakturor och i dag handlar det uteslutande om Thomas Magnusson, advokaten som bland annat fick Kaj Linna frikänd, advokaten som enligt vår granskning bland annat vill ha betalt för att ha suttit i två rättssalar samtidigt.

Ett par av de advokater vi granskat har trots att vi varit i kontakt med dem vägrat eller avböjt att kommentera våra uppgifter. Thomas Magnusson ställde däremot upp på en telefonintervju. Säkerligen en ovan och något obekväm situation att inte vara den som ställer frågorna utan den som ställs till svars.

På smp.se kan ni lyssna på utdrag ur intervjun. Där hittar ni också samtliga publicerade artiklar i serien. Reportrarna bakom granskningen, Daniel Johansson och Johan Persson, jobbar också i helgen. Fler delar, fler avslöjanden, fler kommentarer är att vänta.