Läkare misstänkt för dataintrång

Växjö Artikeln publicerades

En läkare misstänks under sitt arbete i Växjö ha gjort sig skyldig till dataintrång. Förhör med läkaren är inplanerat om en dryg vecka.

–?Vi har gjort en polisanmälan mot en läkare som i sin roll inom företagshälso­vården har läst i journaler. Det är en sak om man är på företagshälsovården och en helt annan om man är på en vårdcentral, säger Ann-Katrin Axelsson, informationssäkerhetsstrateg inom Region Kronoberg.
–?Rent principiellt har vi annars en sammanhållen journalföring mellan privata och landstingsdrivna vårdcentraler. Då har de som behöver ta del av patientjournaler för sina arbetsuppgifter den möjligheten.
Ann-Katrin Axelsson säger att den aktuella polisanmälan om dataintrång är den första i sitt slag i länet där det hänvisas till att läkaren varit verksam inom företagshälsovården.
–?Det här upptäcktes genom loggkontroll sedan en patient hört av sig. Vi gjorde en utredning när uppgifterna blev kända hos oss och polisanmälde det inträffade.
Ann-Katrin Axelsson vill inte säga någonting huruvida läkaren hade någon vårdrelation till patienterna vars journaler han läste i. Hon konstaterar att läkare måste hålla ordning på sitt uppdrag – antingen är de företagsläkare eller distriktsläkare.
Polisförhöret ska hållas på läkarens arbetsplats i Växjö om en dryg vecka och då får han möjlighet att lämna sin förklaring till det inträffade.
Åklagare Sofia Granat säger att hon inte vill kommentera den pågående polisutredningen.