Landstinget vill ge flygplatsen ytterligare 4,2 miljoner i bidrag

Växjö Artikeln publicerades

Landstinget Kronoberg har som majoritetsägare av Småland airport skjutit till åtskilliga miljoner­ i bidrag för att täcka flygplatsens underskott.
Nu vill alliansen i landstinget utöka bidragen med ytterligare 1,4 miljoner kronor per år de närmaste tre åren.

– Vi vill tydligt markera att vi slår vakt om flygplatsen, säger landstingsrådet Sven Sunesson (C).
Småland airport har de senaste tio åren gått med ständiga underskott. Ägarna Landstinget­ Krono­berg, Växjö kommun och Alvesta kommun har sedan 2011 skjutit till skattemedel på sammanlagt 44 miljoner kronor för att täcka förlusterna.
Landstinget, som äger flygplatsen till 55 procent, står för den största delen av ägarbidragen. De senaste­ åren handlar det om drygt fem miljoner kronor per år för landstingets del.
De kommande åren vill allian­sen i landstinget öka bidraget med ytterligare 1,4 miljoner kronor per år från 2015 till och med 2017.
– Det är i huvudsak för att försöka säkra upp så att vi kommer ytterligare ut i Europa på nya destinationer. Och det kostar rätt mycket pengar i inledningsskedet på sådana här satsningar, säger Sven Sunesson.
Under våren har Småland airport lyckats knyta­ till sig en efterlängtad linje­ till en europeisk storflygplats, Schiphol i holländska Amsterdam. Dessutom går det numera flyg även till Oslo.
Är er satsning nu en konsekvens av ökade kostnader för de nya linjer som har tillkommit?
– Nej, det här är egentligen för att kunna göra ytterligare satsningar, säger Sven Sunesson, och fortsätter:
– Det verkar vara så att när flygplatsen lyckas så kommer andra flyg­bolag och visar intresse av att flyga från Växjö. Växjö finns med på kartan.
Det finns en bred politisk enighet kring att det offentliga ska vara med och finansiera flygplatsen, även om summan av finansieringen kan vara underlag för diskussion.
Miljöpartiet är det parti som tydligast uttryckt kritik mot landstinget som flygplatsägare. Vid ett flertal tillfällen har man lyft förslaget att undersöka möjligheten för närings­livet att ta över ägandet.