Linnéuniversitetet klarar inte Unescos krav

Växjö Artikeln publicerades

På Linnéuniversitetet har toppstyrning ersatt kollegialt styre till den grad att lärosätet inte längre uppfyller Unesco:s krav på kollegialt beslutsfattande. 
Det menar Academic Rights Watch, en organisation som bevakar den akademiska friheten i Sverige. 

– Studien visar att det är minst fem universitet som bryter mot internationella regler som satts upp av bland annat Unesco. Linnéuniversitetet är ett av dem, säger Eric J Olsson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet och medlem i Academic Rights Watch. 
Det är en studie från Uppsala universitet som fått Eric J Olsson och hans kolleger att dra slutsatsen. 
Studien är gjord i två steg. I det första granskades hur den tre år gamla autonomireformen, som bland annat innebar att fakultetsnämnderna kan avskaffas, påverkat den akademiska friheten på universiteten i Lund, Uppsala och Stockholm samt Luleå tekniska högskola och Högskolan i Dalarna. I en nygjord kompletterande undersökning ingår Linnéuniversitetet bland ytterligare fem universitet. 
Den visar att nyordningen för Linnéuniversitetets räkning bland annat inneburit att institutionerna har gått från att styras kollegialt till att styras av prefekten och att dekanen tagit över flera av fakultetsnämndernas beslutsbefogenheter, däribland nyanställningar. 
Andra exempel på linjestyrning är att dekanerna utses genom samråd i stället för som tidigare genom val och när fakultetsstyrelsen ska väljas är det rektor som utser valberedningen. "Sammantaget framträder en bild där beslutsmakt har förflyttats till framför allt dekan på bekostnad av de kollegiala organens beslutsmandat", skriver Elin Sundberg som gjort studien.
– Kollegialt styre innebär att forskare anses mest kompetenta att fatta beslut om forskning och lärare mest kompetenta att besluta om utbildning. När de besluten flyttas uppåt tappar man i kompetens, exempelvis som när en dekan ska besluta om utbildningar och forskning inom många fler ämnen än sitt eget. Det kollegiala systemet skyddar mot den effekten, säger Eric J Olsson.  
För Linnéuniversitetets del inföll förändringarna i januari 2013 då en ny organisation trädde i kraft. Fackförbunden vid universitetet hade då i ett års tid protesterat mot det som de var en maktkoncentration mot toppen.

Emma Arenius