Magnus Hagevi: Kommunvalet i Växjö kan bli en thriller

Växjö Artikeln publicerades

Smålandsposten har låtit opinionsföretaget Sentio fråga ett urval av Växjös väljare vilket parti de skulle rösta på om det vore val till kommunfullmäktige idag.

Resultatet är spektakulärt.

För flera partier visar Växjömätningen på ett resultat som skiljer sig från tendenserna för partierna på riksnivå. Antal som svarat på frågan om partisympati är 416 personer. Det finns skäl till att vara försiktig med slutsatserna, men statistiskt signifikanta resultat är värda att uppmärksamma.

Kristdemokraterna ligger under spärren till fullmäktige i Sentio Research/Smålandspostens opinionsundersökning.
Foto: JESSICA GOW / TT
Kristdemokraterna ligger under spärren till fullmäktige i Sentio Research/Smålandspostens opinionsundersökning.

Moderaterna går fram jämfört med valet 2014 och får enligt Sentio 34,5 procent, vilket skulle göra dem till överlägset största parti i Växjö. Resultatet skiljer sig starkt från Moderaternas problem på riksnivå. Socialdemokraterna tappar var fjärde röst sedan valet 2014 och stannar på 24 procent i Sentios mätning. Också Miljöpartiet tappar stöd i Sentios mätning, vilket gör att de rödgröna partierna ser ut att göra ett dåligt val. Dessa tapp känns igen från motsvarande mätningar på riksnivå.

Sverigedemokraterna går inte fram lika starkt i Växjös kommunalval som i riksdagsvalet enligt Sentio, utan stannar på 11,4 procent av rösterna. Sentios undersökningar brukar annars visa ett relativt starkt stöd för Sverigedemokraterna. Stödet för Sverigedemokraterna kan vara extra svagt i just Växjö kommun, men Sverigedemokraterna kan också generellt ha ett svagare stöd i kommunalval än i riksdagsval. Sverigedemokraternas huvudfråga är migration och den avgörs i riksdagen, inte av de enskilda kommunerna. Inte heller Centerpartiet, som profilerat sig med liberal flyktingpolitik, har enligt Sentio samma uppgång bland Växjös väljare som på riksnivå.

Vid sidan av Moderaternas framgång ökar Vänsterpartiet i Sentios undersökning och får 11,4 procent. Vänsterpartiet tävlar därmed med Sverigedemokraterna om att bli Växjös tredje största parti.

En nyhet i årets val är införandet av en procentspärr till kommunfullmäktige. Bara partier som får minst två procent av rösterna i kommunalvalet får vara med och dela på mandaten i fullmäktige. Enligt Sentios undersökningen ligger Kristdemokraterna under procentspärren till fullmäktige, men de statistiska felmarginalerna är så stora att ett sådant utlåtande inte är säkert. Felmarginalen går förstås åt båda hållen. För Kristdemokraterna är deras röstandel så liten att den helt och hållet hamnar inom felmarginalen så att det utifrån Sentios undersökning inte går att säga om de får mycket mer än noll procent av rösterna. Enligt Sentios mätning kan dock Liberalerna andas ut då de tycks få tillräckligt många röster för att finnas kvar i Växjös kommunfullmäktige efter valet.

För Alliansen kan Växjövalet bli en strid på kniven. Utan Kristdemokraterna i fullmäktige blir det svårt att få ihop en Alliansmajoritet i Växjö kommunfullmäktige. Men om Kristdemokraterna kommer in i fullmäktige kan Alliansen enligt Sentio ändå vara något enstaka mandat kort från egen majoritet. Växjös kommunalval har alla förutsättningar att bli en thriller.