Magnus Hagevi: Valkompassernas tid är här

Valkrönika Artikeln publicerades

I höst är det riksdagsval, men redan nu kan du testa vilket parti som ligger närmast dina åsikter i TT:s valkompass. Den finns i Smålandsposten och andra tidningar.

En valkompass är en webbenkät där väljare får svara på frågor om sina politiska åsikter. Svaren jämförs med partiernas ståndpunkter. När webbenkäten fyllts i får väljaren besked om vilket parti som ligger närmast de egna åsikterna. När vi kommer närmare valet lär fler valkompasser dyka upp. Enligt forskare påverkar valkompassernas resultat många väljares röstning.

Magnus Hagevi är professor i statsvetenskap och Smålandspostens valkrönikör.
Foto: Urban Nilsson
Magnus Hagevi är professor i statsvetenskap och Smålandspostens valkrönikör.

Alla politiska frågor kan inte ingå i en valkompass. Då blir de för långa. Därför är bara ett urval av alla politiska frågor med i valkompassen. Vilka frågor som finns i valkompassen kan påverka dess resultat. Om valkompassen råkar innehålla just de frågor där en väljares åsikter överensstämmer med ett parti blir resultatet annorlunda än om det istället finns många frågor där åsikterna går isär mellan denna väljare och samma parti. Urvalet av de frågor som ingår i en valkompass är därför en känslig historia.

 

När de 25 frågorna i TT:s valkompass summeras pekar de på något nytt i svensk politik. Ekonomiska frågor om till exempel välfärdsstatens utgifter och skattenivåerna har länge varit i politikens centrum. Dels är sådan frågor viktiga för den stora konflikten mellan vänster och höger i svensk politik. Dels har de betraktas som centrala för att bedriva politik över huvud taget: reformer kostar pengar, likaså skattesänkningar. Men endast sex eller sju av 25 frågor i TT:s valkompass är direkt kopplade till den ekonomiska politiken (eftersom det finns lite olika versioner av TT:s valkompass kan antalet frågor för olika sakområden skifta mellan olika tidningar).

Istället är många frågor i TT:s valkompass kopplade till libertära och auktoritära värderingar (en del talar om GAL-TAN, vilket är samma sak). Liberära värderingar förknippas med självförverkligande, individualism, normkritik, gränsöverskridande, auktoritetsuppror, fria livsstilsval och ett bejakande av globalisering. Auktoritära värderingar betonar istället nationell gemenskap med stark invandringskritik, klara auktoriteter och traditionella normer samt hårda straff för dem som bryter mot dem. Frågor om invandring, miljö, lag och ordning är exempel på frågor som brukar relateras till libertära och auktoritära värderingar.

I TT:s valkompass är det nästan hälften av frågorna som är kopplade till libertära och auktoritära värderingar då de behandlar invandring och det mångkulturella samhället, lag och ordning samt miljöpolitik. När väljarna använder valkompassen är det alltså främst libertära och auktoritära värderingar som ska tipsa dem om vilket parti som ligger närmast deras åsikter, inte klassiska vänster-högerfrågor om ekonomi. När en väljare fyller i en valkompass kan det därför finnas anledning att fråga sig vilka andra frågor som den inte tog upp som är viktiga. Dessa frågor kan ge ett annat resultat än vad som kom fram i valkompassen.