Många synpunkter på hur landsbygden ska utvecklas

Växjö Artikeln publicerades

Alla vill inte ha landsbygdsutveckling, i alla fall inte den som Växjö kommun föreslår i planen för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Det framgår av yttranden som kommit in.

Tolgborna vill inte ha flera bostadshus i grupp, som skymmer sjöutsikt och byggs på bästa åkermark. Enstaka hus i strandnära läge kan man tänka sig, säger Tolgs sockenråd i ett yttrande. Däremot stöder rådet utvecklingen av naturcampingen i Tolg.

I Länsstyrelsens yttrande nämns att Tolgs natur är känslig. I östra Tolg finns helädellövskog med stora ornitologiska värden. Det finns alsumpskogar. Exploateras åkermarken riskeras påverkan på skogarna. Totalt lämnades ett 20-tal yttranden in. Syftet med planen är att landsbygden ska utvecklas men inte så att strandskyddet åsidosätts.

I Växjö kommun är sex kommundelscentra, Braås, Gemla, Ingelstad, Lammhult, Rottne och Åryd viktiga för landsbygdsutveckling. De och några områden till har pekats ut som LIS-områden, som kan utvecklas. Tanken är att grupper med bostäder ska byggas så att befintligt VA-nät kan utnyttjas, att arbetstillfällena ska bli fler genom att verksamheter för exempelvis turism kan utvecklas och att servicen säkras på sikt genom att fler bor där.

Furuby sockenråd är positivt till utveckling och har inga invändningar mot förslaget att bygga bostäder vid Årydsjön. I Tävelsås sockenråd är tongångarna lika positiva:
– Vi ser gärna att det på sikt planeras in ytterligare områden i strandnära läge men det måste ske på ett skonsamt sätt, skriver Tävelsås sockenråd.

Lika positiv inställning har inte sockenrådet Vederslöv/Dänningelanda, som menar att man inte ska bygga nya små villaområden:
– Vi vill inte se att man flyttar ut staden till landet för att utveckla landsbygden, skriver rådet och rekommenderar ett utspritt byggande.

Braås samhällsförening välkomnar förslaget till bostadsområde med vissa justeringar och föreslår att turismområden läggs till. Framtid Rottne samhällsförening saknar bland annat utbyggnadsområden vid Näckros- vägen samt Rydet och Brittatorp. Nu ska synpunkterna gås igenom av planeringskontoret.

– Det kommer en samrådsredogörelse i utställningsförslaget. Vintern är i annalkande så vi kan inte göra kompletterande naturinventeringar förrän i vår, säger Mario Jonjic, planeringskontoret.
Nästa år i oktober ställs planen ut. I mars 2014 fastställs den av kommunfullmäktige.