Mångfaldens år – kurs för 400 000 kronor

Växjö Artikeln publicerades

Närmare 400 000 kronor - så mycket kostar den mångfaldsutbildning som personal inom Växjö kommun genomgår i år.

Syftet med utbildningen är att personal på olika nivåer inom den kommunala verksamheten ska få ökad kunskap om mångfaldsfrågor och är en del i projektet Mångfaldens år 2010.
Utbildningen ges av företaget Etik i arbetslivet AB och kostar kommunen 372 000 kronor exklusive moms, inräknat resor och boende för konsulterna. Utöver konsultarvodet tillkommer kostnader i form av lokalhyror och material.
René Jaramillo (kd) är ansvarig politiker för Mångfaldens år 2010 hos Växjö kommun.
– När man hör siffran kan det låta mycket, men jag tycker att det är värt pengarna, säger han.
Enligt uppdragsbeskrivningen ingår i utbildningen två stycken inspirationsföredrag, sex stycken kompetenshöjande dagar för mångfaldsombud samt en uppföljningsdag.
Mångfaldsombuden, runt femtio till antalet, har efter utbildningen till uppdrag att driva frågor som rör mångfald i det dagliga arbetet inom förvaltningen. Utbildningen riktar sig också till personal på ledningsnivå inom kommunen.
– Det här ger en bra utbildning till personer som sedan kan vidareutbilda personal internt. Det ger en kompetens som vi har nytta av också i framtiden, säger René Jaramillo.
Representanter från näringsliv, intresseorganisationer och föreningar tar enligt avtalet del av utbildningen. Betalar de någonting?
– Det finns en tanke om att vi i november ska anordna en konferens där vi bjuder in de här representanterna för att visa vårt arbete. Vi har ännu inte beslutat om vi ska ta en symbolisk summa för det.
Sammanlagt 550 000 kronor har från kommunens sida avsatts för Mångfaldens år 2010.

Johan Eslander