Misstanke om jäv anmäls till länsstyrelsen

Växjö Artikeln publicerades

Konflikten i styrelsen för Emigrantinstitutet fortsätter. Nu anmäler ordföranden två av ledamöterna till att utredas för jäv.

Två av ledamöterna i Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutets styrelse bör utredas tycker styrelsens ordförande, Harald Runblom. Tillsynsmyndighet för Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet (SEI) är länsstyrelsen Skåne som ombeds utreda ledamöternas agerande vid styrelsens möte den 5 mars 2014. Under mötet togs beslut i en fråga där ordförande ansåg de båda ledamöterna Lennart Johansson, även vd för Kulturparken Småland, och Peter Norrman, även ordförande för Kulturparken Småland, jäviga medan ledamöterna själva inte ansåg det.
I begäran om utredning skriver ordförande Harald Runblom att han vill ha utrett om de båda styrelseledamöterna ”agerar i egen sak och brister i sina plikter mot Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet.”
Växjö kommun har redan angett att man avser byta ut sina representanter för att undvika ytterligare diskussioner om jäv. Peter Norrman (M) och hans ersättare Rose-Marie Holmqvist (s) kommer därmed att lämna sina styrelseposter. I sin skrivelse vill Harald Runblom därför att länsstyrelsen bedömer huruvida en ny jävsituation kan uppstå om ny ledamot och suppleant ”utses av Växjö kommun, tillika ägare av Kulturparken AB.”