Moderat lobbar för "sin" friskola

Växjö Artikeln publicerades

Oliver Rosengren, moderat politiker i gymnasienämnden, hyllar den friskola han själv gick på och rekommenderar den öppet för andra.
– Jag är ytterst förvånad, säger Carl-Olof Bengtsson (S), ledamot i gymnasienämnden och menar att Rosengren främst bör värna om den kommunala skolan.

Smålandsposten har fått flera reaktioner på vad Rosengren uttryckt på sitt Twitter.
Så här skriver han då folk vill ha tips om vilken gymnasieutbildning deras barn ska välja:
"Om han vill gå samhäll, natur eller ekonomi föreslår jag Procivitas, min yttersta övertygelse. Det är mer än en skola."
Och:
..."För mig är, som sagt, PC (Procivitas) mer än en skola. Känner mig fortfarande som att komma hem när jag besöker den. Jag blir helt uppfylld varje gång jag hör att någon ska börja där!"
De utbildningar han nämner finns också inom den kommunala gymnasieskolan
– Det är upp till var och en att ha åsikter men jag är ytterst förvånad över synpunkterna, säger Carl-Olof Bengtsson (S), ledamot i gymnasienämnden.
Enligt honom finns en klar ståndpunkt i nämnden att en av dess viktigaste uppgifter är att slå vakt om den kommunala gymnasieutbildningen.
Ett konkret exempel på detta är att politikerna i nämnden satt av pengar till marknadsföring av de kommunala gymnasieskolorna allt för att de ska kunna hävda sig i konkurren med friskolorna.
– Gymnasienämnden är styrelse och har det yttersta ansvaret för de kommunala gymnasieskolorna.
Men självfallet, menar han, finns också ett ansvar hos gymnasienämnden att försöka bevaka intressena även för eleverna i friskolorna.
Han jämför Oliver Rosengrens agerande med att en styrelseledamot hos exempelvis Procivitas eller Växjö Fria skulle gå ut och förorda en kommunal gymnasieutbildning.
Oliver Rosengren slår ifrån sig kritiken.
– Mitt uppdrag som skolpolitiker är främst att eleverna ska få den bästa utbildningen. Sedan säger jag inte att den bara ges på Procivitas.
Oliver Rosengren menar att han har ett ansvar för hela utbildningsstaden Växjö, inte bara de tre kommunala skolorna.
– Om man gått på en skola och har trivts har man ett ansvar för att också rekommendera den, ansvar är kanske en överdrift, men jag rekommenderar gärna skolan.