Notan för cykelvägarna i Växjö – en kvarts miljard

Växjö Artikeln publicerades

Politikerna vill att fler ska ta cykeln.

Det kräver omfattande investeringar.

Notan är på närmare en kvarts miljard.

– Det är ju ett högt belopp. Sedan får man se hur ekonomin utvecklas och hur mycket man kan göra varje år. Det återstår att se men att vi måste göra investeringar är vi alldeles klara över, säger Gunnar Storbjörk (S), vice ordförande i tekniska nämnden.

Gunnar Storbjörk (S), vice ordförande i tekniska nämnden.
Foto: Lennart Ernstsson
Gunnar Storbjörk (S), vice ordförande i tekniska nämnden.

Växjö kommun håller på att ta fram en ny cykelvägplan. Den ska ersätta den nuvarande planen som antogs 2009.

Målet är få fler att välja cykeln framför bilen för att ta sig runt i stan med omnejd.

Förslaget till ny cykelvägplan är nu uppe för diskussion i olika politiska instanser i kommunen och även på regional nivå, som hos Länstrafiken Kronoberg och Länsstyrelse i Kronoberg.

Läs hela förslaget till ny cykelvägplan här

Planen innehåller prioriteringar av olika sträckor och beräknade kostnader. Enligt beräkningarna i det förslag som tagits fram av tekniska förvaltningen hamnar kostnaden för att bygga ut cykelvägarna i Växjö och andra tätorter i kommunen på 245 miljoner kronor.

Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.
Foto: Lennart Ernstsson
Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

–Det viktiga är att vi har ett belopp som kan ge en inriktning för budget, plan, hur vi går vidare och vilka prioriteringar vi måste göra, säger tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M).

Om ni ska göra så stora investeringar som det talas om i planen, vad är det då som får stå tillbaka?

– Det får vi titta på gemensamt när vi gör en plan kring nästkommande budget. Då är det här beloppet ett underlag för våra prioriteringar.

Hur högt prioriterar du de här investeringarna jämför med andra områden som ligger på tekniska nämnden?

– Vi har högt satta mål, att vi ska vara koldioxidfria 2030. Därför prioriterar vi cykelvägar och infrastrukturen. Men vi prioriterar också andra områden. Det måste vi göra för vi har ett ansvar att underhålla hela staden.

Så ni har råd med allting?

– Vi har råd med det vi måste göra och det som vi ser som angeläget för att staden ska fungera, säger Sofia Stynsberg.

Förslaget till ny cykelvägplan saknar datum, det vill säga hur långt planen sträcker sig och när de uppräknade investeringarna kan bli aktuella.

– Det vi säger är att det är viktigt att den revideras vart femte år. Vi ser att Växjö har vuxit bara sedan den senaste cykelvägplanen togs fram 2009. Det här är ett levande dokument. Det är inte statiskt. Staden kanske ser annorlunda ut om bara tre, fyra år, svarar Sofia Stynsberg.

Gunnar Storbjörk säger att det saknas datum eftersom de ekonomiska prioriteringarna inte är gjord ännu.

– Först tittar man på vad man vill göra och sedan på i vilken takt vi har råd att genomföra det.

Vad får stå tillbaka för att ni ska klara av att göra de här investeringarna i cykelvägar om du får prioritera?

– Det är viktigare med cykelvägar än bilvägar. Vi prioriterar cykelvägar framför bilvägar, både när det gäller underhåll och nybyggnation.

Blir de här investeringarna av eller inte?

– De blir säkert genomförda. Frågan är i vilken takt, säger Gunnar Storbjörk.