Nu kräver facket arbetsmiljöutredning

Växjö Artikeln publicerades

Nu skärper facket tonen för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen på Linnéuniversitetet.
– Vi har begärt att en arbetsmiljöutredning ska genomföras kring Annika Åkerblom, säger Sacos ordförande Mitsuru Suzuki.

Smålandsposten avslöjadei lördags att det finns hård facklig kritik mot universitetsdirektör Annika Åkerblom. Enligt Saco känner medlemmar sig nonchalant och ovänligt bemötta, ett annat problem är mellanchefer inte vet vilka befogenheter de har. Därför har Saco nu agerat.
I arbetsmiljölagen står det att om ett skyddsombud tycker att åtgärder behöver vidtas för att ”uppnå en tillfredställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder”. Det var vad de två huvudskyddsombuden, Mitsuru Suzuki i Växjö och Margaretha Bjerker i Kalmar, gjorde i går då de lämnade in en skrivelse till rektor Stephen Hwang.

Mitsuru Suzuki menar atten extern konsult måste kopplas in.
Sedan tidigare har en arbetsmiljökommitté tillsatts, i morgon har den ett möte.
Rektor Stephen Hwang är högste ansvarige för arbetsmiljön på universitetet, men han bad sin personalchef att uttala sig i frågan.
– Om någon upplever att vi har en dålig arbetsmiljö ska vi självklart ta tag i det. Vi hade ett möte under måndagen med förvaltningscheferna, huvudskyddsombudet och personalorganisationerna och vi ska gemensamt verka för att hitta en lösning. Samtalet var konstruktivt, säger Inger Thörnqvist.

Har någon anställd kontaktat dig om arbetsmiljön?
– Nej, inget som kan kopplas till den begärda utredningen.
I förra veckan begärde den tillförordnade chefen för rektorskansliet, Bertil Jansson, om att befrias från sitt uppdrag, han tyckte bland annat att universitetsdirektör Annika Åkerberg behandlade personalen ”destruktivt”.
– Jag kan inte säga något om det Bertil skrev. Jag vill luta mig mot en objektiv utredning som inte är på personnivå, säger Inger Thörnqvist.
43 anställda på Linné- universitetet har under årets första halvår fått lämna sina jobb, 16 av dem hade tidsbegränsade anställningar, Inger Thörnqvist bekräftar att deras arbetsuppgifter hade med fusionen att göra och inte längre existerar.
– Många av dem har varit anställda i två år, det är klart att de reagerar nu, de är vana att ha en anställning.
– Vi måste anpassa kostymen efter den ekonomiska ramen, vissa arbetsuppgifter måste omfördelas. Vi får göra prioriteringar för att klara av arbetsuppgifterna med våra reguljära resurser.

Så de anställda får räkna med att få göra mer och även få andra arbetsuppgifter?
– Vår administrativa personal har inte ett jätteberg av övertid.