Nu ska oljan bort – för 2,9 miljoner

Växjö Artikeln publicerades

Saneringen av oljeföroreningen under företagshotellet på Västra industriområdet har fått en prislapp:
2 945 000 kronor.
Det är kommunägda VKAB som tar notan.

– Det är en överenskommelse som vi ingått och vi har tagit på oss ansvaret. Förelägganden från miljö- och hälsoskyddsnämnden är riktad mot oss, säger kommunjuristen och bolagets vice vd, Magnus Bengtsson.
Företagshotellet ligger i korsningen Arabygatan/Viktor Rydbergsgatan. Planen är att arbetet ska sätta igång i december. Det är återvinningsföretaget RGS 90 Sverige som fått uppdraget att genomföra saneringen.
En metod som ska användas kallas för bioslurping. Den innebär att man suger ut föroreningen i flera så kallade faser, som ren vätska, gas och även till viss del vattenlöslig sörja.

Området som är aktuellt är på närmare 3 000 kvadratmeter och beräknas innehålla en volym på cirka 6 700 kubik förorenade massor.
Smålandsposten har flera gånger tidigare rapporterat om turerna kring oljan som ligger och skvalpar i marken och grundvattnet under företagshotellet. Enligt en konsultrapport från 2009 handlar det om runt 13 000 liter och bedömningen i rapporten var att det finns hälsorisker och risk för att oljan ska sprida sig. Tidvis har oljelukten i delar av företagshotellet varit påtaglig.
– Det är ju inte bra. Men man vänjer sig, kommenterade en städare på företagshotellet när Smålandsposten gjorde ett besök där i april 2011.

Fastigheten har haft flera olika ägare och ingen har tidigare velat ta på sig ansvaret för utsläppet eller en sanering. Oljan har funnits där i decennier.
I juni 2011 bestämde sig miljö- och hälsoskyddsnämnden för att det var VKAB:s ansvar att sanera området. Fastigheten ägdes av det kommunala bolaget i olika konstellationer mellan 1974 och 2000. I mitten av mars i år sa VKAB motvilligt ja, eftersom det fanns uppgifter om att en tidigare fastighetsägare kunde vara ansvarig.
Miljö- och hälsoskyddsinspektören, Per Fogelström, har följt och utrett frågan under lång tid.
– Det är ju skönt att man kommer igång med att få upp oljan så vi slipper oron för att den ska läcka ut i omgivningen, säger han.