Ny behandlingsform ska hjälpa rättspsyk

Växjö

En metod för personer med självskadebeteende ökar på svenska kliniker. Effekten kan bli att patienttrycket till Växjö rättpsyk minskar. – Vi hoppas att fler kan behandlas på hemorten, säger David Wirdelöv, verksamhetschef.

Artikeln publicerades 11 november 2011.

På Växjös rättpsykiatriska klinik vårdas förutom personer som har begått brott även ostraffade personer. Personer som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård tas allt som oftast in på vissa rättpsykiatriska kliniker.
Tvångsvård gäller för personer som lider av en allvarlig psykisk störning. Av dessa patienter har en del diagnostiserats med självskadebeteende.
Då de flesta psykiatrer inte har medlen att hjälpa dessa personer skickas många till rättspsykiatrin i Växjö. De flesta slussas vidare från kliniker i södra Sverige.
- Det blir tyvärr långa väntetider till rättspsykiatrin. Om trycket skulle minska vore det klart positivt, säger David Wirdelöv.
En behandlingsmetod som heter DBT (dialektisk beteendeterapi) har visat sig vara effektiv i vården av vissa personer med självskadebeteende.
DBT hjälper personer som har svårt att hantera sina känslosvängningar och kan anpassas vid lokala kliniker. Metoden används sedan ett par år tillbaka i Kronoberg och har nyligen även börjat anpassas vid en av landets större psykiatrienheter i Lund.
Vid Växjös rättpsykiatriska klinik har man använt sig av DBT en längre tid. Nu hoppas de att metodens växande popularitet kan underlätta även för den egna verksamheten.
– Det ligger i allas intresse om fler patienter kan vårdas på hemmaplan. Desto fler patienter kan vi behandla här. Det kan också skapa en kontinuitet för patienterna som skickas tillbaka efter behandling hos oss, säger David Wirdelöv.
Landstingets ledning har sedan en tid tillbaka uttryckt en önskan om att Växjös rättpsykiatriska klinik ska bli ett kunskapscentrum för patienter med självskadeproblem.
- Förutom att applådera att fler kliniker använder sig av DBT så är det bra om vi gemensamt kan spetsa våra samlade kunskaper, säger David Wirdelöv.