Oenighet om lån till Öster och Lakers

Växjö Artikeln publicerades

Lakers och Öster ska få de miljonlån de begärt. Det föreslår alliansen i kommunstyrelsens arbetsutskott. Men (S) och (V) är kritiska.

På måndagen redogjorde Växjö Lakers och Östers fastighetsbolag för det kompletterande underlag som politikerna efterlyst.
Det handlade om specifikationer som styrker de utgifter som kommit till och som ligger till grund för de lån på tio respektive 14 miljoner kronor som bolagen ansökt om. Arbetsutskottet föreslår nu att de begärda beloppen lånas ut.
-Men vi har trissat upp kraven. Kommunen ska än mer aktivt följa föreningarnas och fastighetsbolagens ekonomi, säger Bo Frank (M).
Fanns det inga sådana krav tidigare.
-Det fanns krav i samverkansavtalen men vi har preciserat dem ytterligare.
(S) godkände Lakers ansökan men ville i nuläget inte gå med Östers, på grund av som de ansåg, ett för magert beslutsunderlag.
- Öster kanske kan titta på hur Lakers specificerat sina ökade kostnader, säger Charlotta Svanberg.
Hon säger att Öster inför kommande politiska beslut lovat komma in med ett bättre material. Carin Högstedt (V) reserverade sig mot båda besluten. Hon vände sig främst mot att hon som politiker inte fått del av de nya uppgifterna inom rimlig tid.
Ansvariga för detta hittas i den högsta kommunledningen, menar hon.
-De kompletterande handlingarna skickades inte ut till ledamöterna, åtminstone inte till mig. Jag fick dem på bordet på mötet.
Hon menar att den minimala tiden för att sätta sig in i ärendena gjorde det omöjligt för henne att fatta beslut.
-Jag accepterar inte en sådan hantering.