Ökad turism till länet under 2016

Kronoberg Artikeln publicerades

Förra året har visat sig vara ett framgångsrikt år för den svenska turismen. Så även för Kronobergs län där antalet övernattningar ökade med 5,4 procent. Det säger en rapport från Tillväxtverket.

Sett till antalet övernattningar tillhör dock Kronobergs län de sämsta i landet. Kronoberg är en av de tre regioner i Sverige som under 2016 hade under 1 miljon övernattningar. Blekinge och Västmanland är de andra två.

Tillväxtverket har även undersökt det utländska ägandet av fritidshus i Sverige. Sett till andelen av alla fritidshus är Kronobergs län den region där flest hus ägs av medborgare från andra länder, 40, 4 procent. Tvåa på den listan är Värmland på 24, 1 procent. En stor majoritet av utlandsägda fritidshus i Sverige ägs av personer från Norge, Danmark och Tyskland.