Öppen konflikt om samlingar

Växjö Artikeln publicerades

Riksarkivet hämtade tillbaka stora delar av sina deponerade samlingar på Emigrantinstitutet under måndagen. En hämtning som ledde till öppen konflikt mellan tidigare anställda och tillskyndande som ville skydda materialet.

– Vi fick uppgifter om att man kört dit en lastbil och höll på att stuva in Landelius samling och det fick oss att reagera, säger Richard Grügiel ledamot i den nybildade styrelsen för Emigrantinstitutet men också ordförande i dess vänförening.
En tidigare anställd var på plats för att övervaka hämtningen som utfördes på uppdrag av Ulf Andersson, landsarkivarie i Göteborg.
– Så långt som till handgemäng gick det inte men det skiftades hårda ord mellan parterna, så mycket kan jag säga, beskriver Richard Grügiel.
Allt går tillbaka till den infekterade konflikt som rör styret av Emigrantinstitutet och den fortsatta verksamheten i Växjö. Efter en diskussion som varade i mer än en timme fick personerna som ville att materialet skulle vara kvar i Växjö en skriftlig bekräftelse på mejl från landsarkivarien Ulf Andersson att Riksarkivet önskade återta depositionen.
–?Vi såg inte längre någon laglig väg att stoppa detta. Det är deras material som de deponerat, det får vi acceptera men jag tycker inte att det här har skötts snyggt, säger Richard Grügiel.
Ulf Andersson deltog i diskussionerna på distans från Göteborg. Han menar att det visst informerats om att samlingarna skulle hämtas tillbaka, precis som landsarkivet i Lund gjort tidigare under hösten.
– Det är inget dramatiskt i det, men det blev lite olyckligt i det här läget eftersom den informationen gavs till personer som inte längre är kvar.