Oppositionens motstånd står fast

Växjö Artikeln publicerades

Idag, tisdag, behandlas åter frågan om nytt stads- och stationshus i Växjö.

– Vi kommer att yrka avslag, säger Gunnar Storbjörk (S).

Vid kommunfullmäktige i oktober blev det tvärstopp. Den blågröna majoriteten fick bakläxa i frågan om ett nytt stads- och stationshus i Växjö.

Nu har majoriteten gett sitt svar på de ekonomiska frågorna i återremissen som både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet stod bakom. Idag, tisdag, ska både kommunstyrelsens arbetsutskott och en extrainkallad kommunstyrelse ta ställning i frågan på nytt. Slutligt beslut tas 21 november.

Men oppositionen har inte ändrat uppfattning.

Förslaget till stads- och stationshus granne med gamla stationen.
Foto: White arkitekter
Förslaget till stads- och stationshus granne med gamla stationen.

– Vår linje är att vi ska vara kvar i det nuvarande kommunhuset, säger Gunnar Storbjörk. Han är övertygad om att lokalerna kan renoveras till en billigare kostnad.

– Det finns ingen annan fastighetsägare som blåser ut hus som är lika gamla på det här viset.

Hur går det då med den nya stationen?

– Vi räknar med att någon annan bygger. Kommunen behöver inte lösa Jernhusens bekymmer. Det finns en detaljplan och många är intresserade av marktilldelning. De får gärna bygga bostäder också. De bostäder alliansen säger ska byggas i kvarteret Ansgarius kan byggas vid stationen.

De blågröna partierna har majoritet och Gunnar Storbjörk har inga illusioner om att få igenom avslagsyrkandet.

Anna Tenje (M) kritiserade er vid den senaste presskonferensen för att ni sagt ja i vissa frågor och nej i andra. Att ni inte hållit en rak linje. Vad är din kommentar?

– Vi sa nej 2014 och vi har sagt nej eller yrkat återremiss i princip vid varje tillfälle. Men vi accepterar fattade beslut.

Den ändrade detaljplanen för kvarteret Ansgarius som godkänner bostadsändamål accepterade S, och det är inga konstigheter menar Storbjörk.

– Om man beslutar sig för att flytta kommunhuset så har vi inget emot att här blir bostäder. Men vi kan sitta kvar även om detaljplanen ändrats. Befintlig verksamhet får alltid fortsätta. Vi kan ha två tankar i huvudet på en gång, vi klarar det.