VäxjöI mars 2017 rapporterade Smålandsposten att kommunen beslutat att lokalerna skulle rivas för att ge plats åt 100 bostäder. Bland annat påstod kommunen i handlingarna att Originalbagarns verksamhet i lokalerna skulle upphöra inom kort, vilket fick Magnus Norbäck att reagera och kalla utspelet ”en ren felaktighet”. På ett uppföljningsmöte strax därefter bad sedan kommunen om ursäkt för formuleringen.Nyligen lämnade Originalbagarn också in ett överklagande av detaljplanen, som man anser innehåller en rad problematiska punkter. Huvudsakligen hänvisar man till trafiksituationen i området, och menar att situationen måste analyseras närmare innan bygget påbörjas. Dessutom hävdar man att även barnperspektivet och synen på dagvattenhanteringen och miljön brister i detaljplanen.
Framtiden för Originalbagarns lokaler är höljd i dunkel.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant