Pojkarna presterar bättre än flickorna

Växjö Artikeln publicerades

Pojkarna har bättre betyg än flickorna på Arabyskolan i Växjö. Underligt, tycker rektorn Judit Béres Lagerquist som nu fått närmare 80?000 kronor av Skolverket för att undersöka saken.

-?Det är anmärkningsvärt att pojkarna har bättre studieresultat än flickorna. På andra skolor i kommunen och i landet är det flickorna som har bättre betyg. Vad som gör det hela ännu märkligare är att vi har fler pojkar än flickor som av sociala eller kunskapsmässiga skäl går under åtgärdsprogram, det borde ju vara tvärtom, säger Judit Béres Lagerquist.
I framförallt svenska som andra språk och matematik klarar en större andel pojkar än flickor betyget godkänt. I svenska som andra språk har 35 procent av pojkarna högre godkänt resultat än flickorna och i matematik är siffran 20 procent. Också i andra ämnen skiljer sig betygen åt.
-?Det har varit så här under flera år och vi vet inte varför. Det hela är så komplext. Jag tror inte att till exempel flickornas studieambitioner är lägre än pojkarnas. Men i övrigt kan jag inte svara på vilka anledningarna är till att betygen skiljer sig åt, säger Judit Béres Lagerquist.
Nu är det tänkt att en förändring ska ske. Med syftet att förbättra flickornas studieresultat ansökte skolan förra året till Skolverket om medel till jämställdhetsarbete och tilldelades i januari i år 76 400 kronor. Projektet kommer att pågå under våren och resultaten ska redovisas till sommaren.
Skolan kommer att arbeta på flera håll. Bland annat ska personalen utbildas i hur familjeförhållanden påverkar studieresultat och lärarna ska besöka varandra i undervisningen för att studera hur jämställdheten mellan pojkar och flickor ser ut i klassrummet. Dessutom har Linnéuniversitetet anlitats för att hjälpa till med att ta fram underlag av olika slag.
Den största delen av pengarna går till att ta in vikarier under timmarna då de ordinarie lärarna besöker varandras klassrum och till samarbetet med Linnéuniversitetet.
-?Undersökningens resultat ska sedan vara underlag för framtiden. Det är inte så att arbetet slutar till sommaren, utan det här är något vi måste jobba vidare med, säger Judit Béres Lagerquist.
Vem bär ansvaret för elevernas studieresultat?
- Skolan ansvarar för att undervisa och ge alla elever de förutsättningar som behövs för att förbättra sina resultat. Sedan tycker jag att föräldrarna har ansvar för att motivera sina barn. Vi har haft svårt med att få föräldrarna att engagera sig i skolan och vi tycker det är viktigt att de gör det.