Politisk strid om villatomter

Växjö Artikeln publicerades

Den borgerliga alliansen i Växjö säger ja till ytterligare villatomter i Hollstorp. Men både den politiska oppositionen och - tjänstemännen på planeringskontoret tycker att idén är dålig.

Bröderna Thomas och Kjell Petersson har på sin mark i Hollstorp, en direkt förlängning på Högstorpsområdet, sålt ett antal villatomter. Peterssons har hos kommunen nu begärt att få skapa nio villatomter ytterligare.
Tjänstemännen på kommunens planeringskontor har varit negativa till fler hus på Hollstorp eftersom Högstorpsvägen riskerar att bli allt för trafikerad. Husbyggandet bör vänta tills bilisterna kan använda Östra länken, den planerade vägen mellan Ingelstadsvägen och Kalmarvägen. Andra bostäder än villor vore också önskvärt, har det sagts från planeringskontoret.
Men tjänstemännens åsikter vägde lätt på tisdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott då alliansen sa ja till bröderna Peterssons önskemål. Oppositionen sa nej av ungefär samma orsak som planeringskontoret.
– Vi är inte beredda att tillåta detta förrän trafiklösningen är ordnad, säger oppositionsrådet Charlotta Svanberg (s).
– Vår uppgift är att ta fram fler villatomter, det har vi gjort. Vi behöver alla vi kan få, säger kommunalrådet Bo Frank.?
Enligt honom kommer inte trafikmiljön på Högstorp att påverkas negativt bara för att det byggs nio villor till.
– Men kritiken från (s) handlar inte om trafiksituationen. Socialdemokraterna vill inte ha några villatomter. De kommer i alla fall inte med några egna förslag.
Charlotta Svanberg anser att politikerna måste ta ett ansvar för hela kommunen. Villamattor som rullas ut över Växjö behöver heller inte vara något bra, lite mer blandad bebyggelse kanske vore mer lämpligt, menar hon.
– Bo Frank har för bråttom, han verkar ha drabbats av valfeber och vill nu genomföra så mycket som möjligt så snabbt som möjligt.
Vänsterpartiet motsatte sig också bröderna Peterssons begäran.
Ärendet om villatomterna i Hollstorp avgörs så småningom av kommunstyrelsen.


Fotnot: I veckan hamnar översiktsplanen över Växjö på politikernas bord. I planen beskrivs de olika vägar Växjö kan gå för att ge plats åt fler invånare. En het politisk potatis. Om detta kommer du att kunna läsa i Smålandsposten.