Professor kritisk mot universitetets deltagande i Earth hour

Växjö Artikeln publicerades

Linnéuniversitetets trovärdighet som akademi reduceras i och med deltagandet i kampanjen Earth Hour. Det anser Sven-Olof Collin, professor i företagsekonomi.
– Det är otillbörligt att använda universitetets namn i en politisk kampanj.
Prorektor Bo Bergbeck tillbakavisar kritiken.

I ett brev på sin hemsida riktar Sven-Olof Collin kraftig kritik mot beslutet att universitetet ska delta Earth hours i helgen. Sven-Olof Collin, nytillträdd professor som tidigare jobbat på Högskolan i Halmstad, har också skickat brevet till kollegorna på Ekonomihögskolan.
I sitt brev skriver professorn att universitetets uppgift satts på undantag då anställda och studenter uppmanas delta i den politiska manifestationen. Sven-Olof Collin menar att kvinnodagen, FN-dagen och 1 maj också är behjärtansvärda dagar men att universitetet bör förhålla sig oberoende sådant.
– Om jag kom in här med en röd flagga skulle det bli ett fruktansvärt rabalder. Med allt rätt, säger Sven-Olof Collin.
– Den akademiska personalen ska ansvara för hur varumärket används. Folk ska känna tilltro till varumärket, vi ska stå för exakta vetenskapliga kunskaper och inte följa vinden och opinionsströmningarna, säger professorn.
I sitt brev skriver Sven-Olof Collin också att universitetets uppgift istället för att släcka lamporna på lördag kväll borde vara att ”granska grunden för kampanjen, att lägga fram vår kunskap. Till samhällets fromma (?) Ett akademiskt agerande, som visar tyngden i Linnéuniversitetet, vore att ha öppna föreläsningar där klimatfrågan tas upp, dissekeras och granskas (?) Där manifesteras vår oberoende och vår nytta som samhällsinstitution”.
Universitetets prorektor Bo Bergbäck delar inte alls Sven-Olof Collins uppfattning.
– Vi håller frågor om hållbar utveckling högt. Miljöminister Andreas Carlgren har uppmanat myndigheter att delta i Earth hour.
Bo Bergbäck framhåller att universitetet även granskar och håller förläsningar i ämnet men att det är viktigt att uppmana anställda och studenter att göra något konkret.
– Linnéuniversitetets ledning står helt och hållet bakom beslutet att delta, men det står alla fritt att ha en egen åsikt.