Rektorn försvarar rollspel i kyrkan

Växjö Artikeln publicerades

– Jag tror på gud fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare, läste en av eleverna framför kameran under skoltid.
Ett brott mot kravet på att skolans undervisning ska vara fri från religiös påverkan?
Inte alls, anser skolledningen i sitt svar till Skolinspektionen.

– I det här sammanhanget är det inget som jag ångrar, säger rektor Torbjörn Öberg.
Den 8 oktober gjorde eleverna en resa och hamnade 130 år bakåt i tiden.
Tidsresan hade formen av ett rollspel och det ingick bland annat ett besök i kyrkan i Vederslöv. Där läste en av eleverna trosbekännelsen.
– Jag tror på gud fader allsmäktig...
Och det är det som utlöst anmälan till Skolinspektionen.
Frågan är om skolan följt kraven på att undervisning ska vara icke-konfessionell.
Sekvensen i kyrkan filmades av Smålandspostens fotograf och publicerades på tidningens webb.
När debattören, frilandsskribenten och bloggaren Camilla Grepe, bosatt i Täby, fick se filmsekvensen vände hon sig till Skolinspektionen.
– Jag vill se vad Skolinspektionen har för åsikt. Jag vill se var gränsen går, motiverade hon anmälan i en intervju.
Att det rörde sig om ett rollspel är ingen ursäkt utan stärker snarare intrycket av manipulation, anser hon.
Skolledningen förklarar upplägget som ett tidshistoriskt projekt, där skolan blev inbjuden av Kalmar läns museum och Vederslövs kyrka.
Syftet var att ge eleverna en annorlunda lektion i lokal historia.
Det kyrkliga eller religiösa inslaget var också bara en del i ett större grepp.
– Det var ju många andra saker som ingick den här dagen, säger Torbjörn Öberg.
Enligt honom har föräldrarna enbart varit positiva och han är inte särskilt orolig för att få bannor av Skolinspektionen.
– Nej, det är jag inte men det ska bli intressant. Det kan ju bli prejudicerande uttalande om vad som är tillåtet. Det är en viktig diskussion, säger han.