Rustad ruin invigd igen

Växjö Artikeln publicerades

Historiens vingslag kunde kännas vid resterna av det som varit ett av de största och mäktigaste stenhusen i Norden.

Till och med riksrådet Arvid Trolle, som lät bygga sexvåningshuset på 1470-talet, talade ut vid murarna nu när säkerheten nu höjts på den lilla ön i Bergkvarasjön.
När en ansiktslyft Bergkvara ruin återinvigdes på onsdagen var det med medeltida förtecken.
Håkan Nordmark hade iklätt sig Arvid Trolles gestalt och berättade att han hade 500 gårdar i Värend, lika många i Skåne och ytterligare 500 på andra håll och att han var försäkrad om tonvis med ål, mjöl och allt annat som livets nödtorft krävde. Vägen till positionen var att gifta sig rikt vilket han gjorde tre gånger.
Invigningen innehöll också medeltida visor och ballader, uppvisning av Malmöhusgardet i 1500-talsmunderingar och en kanonsalut som Mats Lönnberg, Hallaryd, ombesörjde med hjälp av Loshultskanonen från 1350.
Själva invigningen förrättade landshövding Kristina Alsér, men även borgmästare Nils Posse, i vars släkt Bergkvara varit sedan 1784, höll tal.
Ruinen minner om en av landets största medeltida godsbildningar och var i slutet av 1400-talet ett ekonomiskt och politiskt maktcentrum att räkna med.
Den vidare historien visar att danskarna gärna härjade här liksom Nils Dacke vars plundringar lär ha lett till att borgen fick förfalla.
Förfallet skyndades på sedan den agrart intresserade generalen Carl von Otter köpt Bergkvara 1732 och lät montera ned och sälja koppartaket för att få ihop till köpeskillingen. Han ägde Bergkvara när Carl von Linne hamnade här 1792 på väg hem från sin Skånska resa och imponerades av jord- bruket.
För historiskt intresserade är ruinen numera ett givet besöksmål men hade de senaste åren tappat betänkligt i kondition. Det har funnits risk för ras.
- Speciellt efter vintrarna lossnade material från de tidigare renoveringarna 1983 och 1993 och tog med sig en del av det ursprungliga materialet också, säger Nils Posse i vars släkt Bergkvara varit sedan 1784.
Under två månader i höstas restaurerades ruinen för ett par miljoner kronor i Riksantikvarieämbetets och länsstyrelsens regi. Det är de som ansvarar för ruinen medan Bergkvara gård sköter marken och den så kallade turistvägen till ruinen.
- Ruinen drar till sig besökare dagligen, allt från enskilda till busslaster. Det är roligt att det satsats på den, säger Nils Posse.
Nu är det dessutom tilllåtet att gå in i ruinen igen.