Sätt gräns för antaletboende i varje lägenhet

Växjö Artikeln publicerades

KD-politikern René Jaramillo vill reglera bort trångboddheten i Växjö.
Han säger också:
– Människor måste själva ta ansvar och fråga sig: ”Är Växjö rätt plats att komma till?”.

I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår René Jaramillo att kommunen måste göra ett försök att få ned trångboddheten i Växjö. Han hänvisar till andra bostadsbolag i landet som reglerar antalet boende per kvadratmeter i lägenheterna.
– Det är inte rimligt att flera personer trängs på en liten yta. De jag syftar på är inneboende, inte familjer med många barn.
Exakt hur stort problemet med trångboddhet är i Växjö vet han inte. Han vill heller inte peka ut särskilt utsatta grupper.
Men problemet finns – det är han förvissad om.
– Det mest intressanta är vilken livskvalité människor har om man bor på det sättet. Är det okej att bo tio vuxna plus barn i en lägenhet? frågar han sig.
Det handlar bland annat om dålig uppväxt- och studiemiljö för barnen, hårt slitage i lägenheten, störningar och sanitära olägenheter, menar han.
Jaramillo tror att det finns konkreta medel att ta till för att hind­ra att alltför många bor under samma tak.
En åtgärd är villkor i avtalet mellan hyresgäst och bostadsbolag där hyresgästen förbinder sig att inte hysa mer än ett visst antal personer i lägenheten.
Och kommunen ska kunna kontrollera att reglerna följs. Med hjälp av lägenhetsnumren går det via folkbokföringen att se hur många som är skrivna i en lägenhet, menar han.
Detaljer i ett ”trångboddhetsstopp”, exempelvis vilka repressalier som kan delas ut för den som bryter mot reglerna, vill René Jaramillo inte säga något om utan hänvisar till eventuella kommande utredningar.
De flesta vill bo med sina anhöriga. Och var ska folk bo, det är bostadsbrist i Växjö?
– Jo, så är det. Vi kan inte tvinga någon att flytta. Men människor måste fråga sig: ”Är Växjö rätt plats att komma till?”. De måste kanske också titta om det finns lediga lägenheter i andra kommuner.
Han anser också att trångbodda Växjöbor måste överväga att flytta ut på orterna utanför Växjö för att få ett drägligt boende.