SD vill spara kraftigt på kulturen

Kronoberg Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna vill spara 10 miljoner på kulturen i länet.

Pengarna vill de i stället lägga på en särskild lönesatsning på dem som tjänar minst inom hälso- och sjukvården.

Sverigedemokraterna föreslår en stor besparing på regionens kulturverksamhet i sitt förslag till budget.
Foto: Montage/Smålandsposten
Sverigedemokraterna föreslår en stor besparing på regionens kulturverksamhet i sitt förslag till budget.

Sverigedemokraterna vill satsa 20 miljoner kronor på en särskild låglönesatsning för de med lägst inkomster inom Region Kronoberg. Partiet vill dessutom göra en extra satsning på BB förlossning för att kunna öka bemanningen nattetid.

Detta är de två stora ekonomiska satsningarna i Sverigedemokraternas budgetförslag för Region Kronoberg 2019.

– Vi vill göra stora satsningar på personalen, främst de som har sämst betalt. Fokus bör ligga på personalen för att kunna rekrytera nytt. Det handlar främst om undersköterskor, skötare och sjukvårdsbiträden, säger Martina Ericsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Kronoberg.

– Om vi erbjuder högre löner så stannar förhoppningsvis fler kvar och vidareutbildar sig, fortsätter hon.

Martina Ericsson berättar att partiet även vill utreda möjligheten att flytta viss specialistsjukvård till Ljungby lasarett för att avlasta verksamheten på centrallasarettet i Växjö.

För att att finansiera satsningarna föreslår partiet stora nedskärningar för kulturverksamheten. Partiet vill spara 10 miljoner på kulturnämndens verksamhet, minska regionala utvecklingsnämndens budget med 4 miljoner kronor och minska regionens administration med 10 miljoner kronor.

Samtidigt föreslår de att den så kallade enprocentsregeln sänks till en halv procent. Regeln innebär att regionen satsar en procent av byggkostnaden på konst- och utsmyckningar, vid nybyggnationer och renoveringar.

– Vi tycker att det är viktigare att vi har personal inom sjukvården och att vi löser den problematiken. I den situation vi befinner oss i prioriterar vi Sverigedemokrater detta högre än kulturen. Kostnaden för vården blir ännu högre om vi inte har någon personal, säger Martina Ericsson.

I år får kulturnämnden 60 miljoner från regionen. Merparten, över 40 miljoner, går till Kulturparken Småland, Musik i Syd, Regionteatern och länets olika studieförbund.

Hur tänker ni att besparingarna ska gå till, 10 miljoner motsvarar nästan allt som regionen lägger på Regionteatern?

– Vi får ge förvaltningen i uppdrag att fördela det jämnt över hela verksamheten. Vi menar att det får ske där det svider minst, men pengarna måste plockas, säger Martina Ericsson.